Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorilet14

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorilet14

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 11:16 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorilet14

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 02:26 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)

Παρατηρητής

sorilet14

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorilet14

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 01:06 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorilet14

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Τόπος

Puebla, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Visto en el matorral xerófilo, lo molestaba un Mimus polyglottos hasta que lo hizo retirarse.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ejidocaltepec

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2020 01:13 PM +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ejidocaltepec

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2021 11:11 AM SST

Τόπος

Caltepec (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorilet14

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 10:59 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorilet14

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorilet14

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

sorilet14

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Oaxaca, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegogame

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Oaxaca, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorilet14

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2019 08:13 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nachotorres

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 09:47 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουάρος (Panthera onca)

Παρατηρητής

marcelo_aranda

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Περιγραφή

Huellas derechas en patrón de caminata; la que está abajo corresponde a la mano y la de arriba es de la pata. Por el tamaño y características de las huellas, en mi opinión corresponden a un macho adulto.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorilet14

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2019 01:19 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martorell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2016

Τόπος

Agua Blanca (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουάρος (Panthera onca)

Παρατηρητής

carlosluna

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2014

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorilet14

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Nueva especie de Cactácea para está área natural protegida Bien Mixto de Patrimonio Mundial.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorilet14

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2007 10:00 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ug56bdi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2004 05:35 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουάρος (Panthera onca)

Παρατηρητής

yamaneko

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2006

Τόπος

Chiapas, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Huellas de Jaguar en un area de manglar en la Isla Rancho Viejo dentro de la zona nucleo Plamarcito de la RB Ña Encrucijada en Pijijiapan, Chiapas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorilet14

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Τόπος

Puebla, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

horacio_barcenas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2013 08:20 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικάνικος Νυχτονόμος (Tadarida brasiliensis)

Παρατηρητής

horacio_barcenas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2015 07:59 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

horacio_barcenas

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2015 04:48 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

horacio_barcenas

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2018 10:02 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

horacio_barcenas

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2018 10:02 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρίνη (Γένος Erythrina)

Παρατηρητής

sorilet14

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorilet14

Ημερομηνία

Ιούλιος 2014

Τόπος

Oaxaca, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

comuneroschilac

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2017

Τόπος

San Gabriel Chilac (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorilet14

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorilet14

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorilet14

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2016 11:13 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorilet14

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2014

Τόπος

Puebla, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorilet14

Ημερομηνία

Ιούλιος 2015

Τόπος

Oaxaca, MX (Google, OSM)