Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaac_aguilar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 10:19 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deleuze

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 12:44 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twothylacines

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2018 08:07 ΠΜ -10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkwood57

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 07:15 ΜΜ -10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkwood57

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 07:28 ΜΜ -10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkwood57

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 07:33 ΜΜ -10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkwood57

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 07:39 ΜΜ -10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkwood57

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 07:41 ΜΜ -10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkwood57

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 08:01 ΜΜ -10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdemeo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 04:58 ΜΜ -10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkwood57

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 09:44 ΠΜ -10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

okbirdman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 11:04 ΠΜ -10

Τόπος

Îles du Vent, PF (Google, OSM)

Περιγραφή

Identified by government botanist

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

okbirdman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 11:13 ΠΜ -10

Τόπος

Îles du Vent, PF (Google, OSM)

Περιγραφή

Identified by government botanist

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2017 12:19 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkwood57

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 09:53 ΠΜ -10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pieroti

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 12:54 ΜΜ HST

Τόπος

Îles du Vent, PF (Google, OSM)

Περιγραφή

Based on red petioles and general leaf morphology

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkwood57

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 10:46 ΠΜ -10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

okbirdman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 12:07 ΜΜ -10

Τόπος

Îles du Vent, PF (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pieroti

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 02:50 ΜΜ HST

Τόπος

Îles du Vent, PF (Google, OSM)

Περιγραφή

This is Ixora mooreensis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

okbirdman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 11:55 ΠΜ -10

Τόπος

Îles du Vent, PF (Google, OSM)

Περιγραφή

Identified by government botanist

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

okbirdman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 11:07 ΠΜ -10

Τόπος

Îles du Vent, PF (Google, OSM)

Περιγραφή

Fed on by Zosterops lateralis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

okbirdman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 02:32 ΜΜ -10

Τόπος

Îles du Vent, PF (Google, OSM)

Περιγραφή

Identified by government botanist

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

okbirdman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 01:10 ΜΜ -10

Τόπος

Îles du Vent, PF (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olivia_olaughlin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 11:12 ΠΜ -10