Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldjaffe

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 01:25 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dormarti

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 03:18 ΜΜ PDT

Τόπος

San Luis Obispo (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaretcross

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 10:47 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kent_vansooy

Ημερομηνία

Απρίλιος 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walkabata

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 10:18 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kumarihb

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 09:09 ΠΜ PDT

Περιγραφή

The island was full of egrets and herons!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mriedman

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 06:49 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve760

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 10:55 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dduff

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 09:05 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σούλα Του Βορρά (Morus bassanus)

Παρατηρητής

matthiasehmke

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 08:44 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

mafr

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 04:42 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkharwood

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 08:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkharwood

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 09:04 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

sglider

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Sleeping in a nest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλάρος Της Ισλανδίας (Larus glaucoides)

Παρατηρητής

mafr

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2023 07:35 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petezani

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 03:27 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Two gravid females hanging out together.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)

Παρατηρητής

mafr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 10:59 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)

Παρατηρητής

mafr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 03:52 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachfrat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Περιγραφή

135 fathoms

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mafr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 11:39 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)

Παρατηρητής

mafr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 12:07 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονοτσίχλονο (Plectrophenax nivalis)

Παρατηρητής

mafr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 11:12 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)

Παρατηρητής

mafr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 05:58 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

socal_angling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 04:28 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

socal_angling

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 03:52 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachfrat

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 12:32 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchrqrd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 05:39 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jendefran

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 01:00 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorrainek

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 10:26 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοβασιλίσκος (Regulus regulus)

Παρατηρητής

the-inspektor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 11:28 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

smriffle

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 07:26 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Saw this coyote with double pink eartags hunting gophers next to Fulton. Seemed uncomfortable with the traffic wizzing by but stayed to hunt for a little bit before disappearing up into the brush.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blakeweis

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 06:11 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

mafr

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 09:06 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

outdoors

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2021 05:12 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mafr

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

York, CA-NB, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φώκια (Phoca vitulina)

Παρατηρητής

cstewart88

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 05:31 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)

Παρατηρητής

nickvolesky

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 03:32 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

cchiaraciicii

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 06:13 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

mafr

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 04:55 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mafr

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 04:15 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mafr

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 04:44 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amidzooids

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 03:30 ΠΜ PST

Περιγραφή

Tide pooling at -0.2'.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mafr

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 08:34 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Very small, a few mm at most. found on the ground, in the dirt / under decaying foliage, area is wetland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maiz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2018 12:02 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

mafr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 12:14 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielsims

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 10:02 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2015

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

rkharwood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 09:25 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Fending off Common Raven.
With Mullet

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

diannakrejsa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2020 12:09 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτικός Ποντικός (Mus musculus)

Παρατηρητής

the-inspektor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Masovian, PL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkharwood

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkharwood

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peggyo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2013 09:20 ΠΜ EDT

Τόπος

Burke, VA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Close-up of chimney swift rescued from our fireplace

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσωπίνοι (Φυλή Chrysopini)

Παρατηρητής

the-inspektor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Masovian, PL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shrike2

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2020 09:15 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flippie1971

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2017 12:09 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charris032

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2017 05:55 ΠΜ HST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charris032

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2018 10:59 ΠΜ HST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)

Παρατηρητής

the-inspektor

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Masovian, PL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the-inspektor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2019 05:19 ΜΜ PDT

Περιγραφή

empty shell.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the-inspektor

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Masovian, PL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the-inspektor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2019 04:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the-inspektor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2019 04:29 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φωκίδες (Οικογένεια Phocidae)

Παρατηρητής

the-inspektor

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2009 02:53 ΜΜ CEST

Τόπος

Hel, Poland (Google, OSM)

Περιγραφή

Specimen kept in Seal Sanctuary, part of University of Gdańsk Institute of Oceanography.
The facility is responsible for research, rehabilitation and re-introduction programmes of native marine mammals.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the-inspektor

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Masovian, PL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδροβάτραχος (Hyla arborea)

Παρατηρητής

the-inspektor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2007

Τόπος

Masovian, PL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the-inspektor

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Masovian, PL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δεντροχελίδονο (Tachycineta bicolor)

Παρατηρητής

rkharwood

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2020 08:33 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δεντροχελίδονο (Tachycineta bicolor)

Παρατηρητής

rkharwood

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 10:03 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara_medina

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2019 03:47 ΜΜ PST

Τόπος

Norwalk, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkharwood

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedric_lee

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)