Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pleistocene

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 02:28 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poormansalad

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2018 01:25 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toyonito

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Common Sunflower (Helianthus annuus)

Due to the drought, there's very little wildflower in Austin this year. I haven't done any UVIVF photography.

Handheld, Pentax K1ii, Pentax 50mm Macro f2.8, ISO 800, f5.6, 1/160

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulexcoff

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulexcoff

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

velodrome

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 01:24 ΜΜ PST

Περιγραφή

around an inch across

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantsoflacounty

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 05:25 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izakschoon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izakschoon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 02:24 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poa

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 03:56 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)