Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curses_at_moths

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 01:03 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomike

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2009

Περιγραφή

Det. M. A. Quinn, 2017
coll'ed by J. C. Abbott, via Malaise trap set: 02.VI to 20.VII.2009
1 of 15 spmns in the UTIC from this locality

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomike

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2009

Περιγραφή

Det. M. A. Quinn, 2017
coll'ed by J.C. Abbott, ex. Malaise trap set: 02.VI. to 20.VII.2009
spmn in the UTIC, Austin, TX - 00004244

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hikingboots_and_pearls

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 01:12 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianswift

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 12:38 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Thanks to some pheromone traps

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shewholistens

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 01:19 ΜΜ CDT

Τόπος

Shoreview, MN, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianswift

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 08:53 ΜΜ CST

Περιγραφή

Not sure about this genus. Easily the largest fly I’ve ever seen 😳

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 04:54 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On broadleaf milkweed...the only species of Tetraopes I've found at this location and always on this species of milkweed.
https://www.inaturalist.org/observations/7277160

This is the larger of the two at the top in the last pic.