Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark2-nz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylor_dc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 09:52 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clinton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 11:09 AM NZST

Περιγραφή

Feeding

Observed from Auckland Whale and Dolphin Safari (AWADS).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 01:14 PM NZST

Τόπος

Snorkel Trail (Google, OSM)

Περιγραφή

Feels like I'm being watched...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonf7532

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 10:19 AM NZST

Περιγραφή

On Codium sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonf7532

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 10:20 AM NZST

Περιγραφή

On Codium sp.

Mollusks

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλάκια (Συνομοταξία Mollusca)

Παρατηρητής

simonf7532

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 10:11 AM NZST

Περιγραφή

The sand was covered with these, 4-5 clusters in a hand space. Some sort of egg mass?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

predomalpha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2020 04:38 AM NZDT

Περιγραφή

At 2-4m depth.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricjo007

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2016

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dannikaginny

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2019 11:57 AM NZST

Περιγραφή

Luminous blue flat worm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark2-nz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 10:05 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahmilicich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2017 10:18 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

predomalpha

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 04:43 PM NZST

Περιγραφή

On log at about 3-4m depth.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

predomalpha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 04:23 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarkokako

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 10:56 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

predomalpha

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 12:03 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 10:54 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυκνογονίδια (Ομοταξία Pycnogonida)

Παρατηρητής

simonf7532

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2015 07:44 PM NZDT

Περιγραφή

Night dive.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonf7532

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2009 09:07 AM NZDT

Περιγραφή

Predation on a starfish. Charonia are really fast, the starfish escaped with the loss of an arm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2020 09:24 PM NZDT

Περιγραφή

Ruru calling from a mamaku. Short video in the video link field.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2019 09:05 AM NZDT

Περιγραφή

spring tide today so a good time to go looking;)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 02:31 PM NZST

Περιγραφή

Initially thought this was a plant of some kind, until it moved. Out on the open coast, very exposed, but under a ledge mid intertidal.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelvinperrie

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 04:29 PM NZST

Περιγραφή

The one in the cat's eye snail shell banged itself against the other one until the second crab left it's shell. Then first crab tried the other shell out for size before going back to it's original shell

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2020 11:27 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelvinperrie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2019 05:28 PM NZDT

Περιγραφή

smallest one of these I've seen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 03:55 PM NZDT

Περιγραφή

Green-lipped mussel spat on the branches of washed up Landsburgia quercifolia and Melanthalia abscissa, lying in bales of seaweed* exposed along sandy beach at low tide mark.

*Dominated by Carpophyllum maschalocarpum, Landsburgia quercifolia, Vidalia colensoi and Ecklonia radiata.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obscurus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 08:14 AM NZDT

Περιγραφή

Killing a duckling. Took off and carried it away as I approached

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2019 11:50 AM NZST

Περιγραφή

It's business time!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtweed

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2019 08:30 AM NZST

Περιγραφή

~32 cm long parasitic worm that emerged from a Mecodema sculptuartum. The beetle was found wandering around during the day and then overnight the worm emerged from it. The beetle was still alive and active despite the damage to it's abdomen (visible in the 2nd and 3rd photos).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erincpow

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2019 10:14 AM +12

Περιγραφή

F. pureora for North island locality, U-shaped orange-cream mark on carapace, orange median dorsal stripe, denticulation of prosoma restricted to a cluster at the anterior of ocularium (eyes).
Extreme size and shape variation found within this species (and many other neopilionids) in adult males (confirmed by inspecting genital operculum). Tooth pattern of chelicera segment III remains consistent.