Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biophiliabc

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 07:19 ΜΜ PDT

Τόπος

Capital, BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

usufruct

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steveansell

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 09:28 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Very wide leaflets

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianalynn1

Ημερομηνία

Ιούνιος 1985

Περιγραφή

In 1985, this was known as Isopyrum savelei.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steveansell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 02:48 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Gametophytes, previously reported from this stump. Far smaller than I realized!

Step 1: Consult the iNat app from Port Alberni to confirm the location in a last-second plan before driving to Kennedy Lake.
Step 2: Walk the access road, find a small trail in the right area, and walk until my location dot on the iNat map matches the middle of the cluster of sightings.
Step 3: Spend at least 10 minutes searching the nearby forest for a stump matching the ones in the photos.
Step 4: After finding the right stump, spend another solid 10 minutes in miniature world searching the stump for the ferns, including going back to the photos several times for every clue I could find!

I thought I was looking for something larger, but the biggest ones were only about 2mm in size. Even more fun than Botrychium searches ;-) And I must say, I only saw them through the iPhone lens/screen, as they were too small to really see unassisted.

Now that I've seen them once (with all this tech help), hopefully I can find more!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 01:25 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shayn_mc

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 05:53 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianalynn1

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 1985

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamie_fenneman

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2012 12:21 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 11:26 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunfishmoonlight

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 10:55 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwr

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Περιγραφή

wet slope, base of rock outcrop

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 08:02 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iancruickshank

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2015 02:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

queezergal

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 11:44 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwr

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 10:48 ΠΜ PDT

Περιγραφή

at known site

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbindernagel

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 03:36 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aburger99

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 11:22 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laraphilli

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 01:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judithofsquamish

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judithofsquamish

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstraka

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 09:44 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lunaloiseau

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 03:00 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deciduousdaydream

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 04:37 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstraka

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022

Περιγραφή

This location is not open to the public and was accessed with permission from the land-owner.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2019 12:47 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy_anthony

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2017 05:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iancruickshank

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2015 09:44 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 12:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulhenryoppers

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 05:58 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylearmstrong

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 10:59 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kieranbraid

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 09:57 ΠΜ PDT

Τόπος

Highway 3A, BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 01:25 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iancruickshank

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2012 07:52 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)

Παρατηρητής

brycemycolog

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 04:04 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noam_chimpsky

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 11:33 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 01:31 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iancruickshank

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2015 12:30 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noam_chimpsky

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 11:45 ΠΜ MDT

Τόπος

Grasmere, BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plachuff

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 1995

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noam_chimpsky

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 12:09 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_durand

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2015 01:56 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 03:01 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Salt marsh. Grappler Inlet, Bamfield, Vancouver Island, BC, Canada

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 11:06 ΠΜ PDT

Περιγραφή

I think

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dickcannings

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noam_chimpsky

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 01:51 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiekushneryk

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 01:39 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 01:52 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 01:13 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbindernagel

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 09:27 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Several hundred plants growing in pans of mineral soil on a west-facing bluff.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianalynn1

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Περιγραφή

Growing in an undisturbed area that is damp with seepage most of the year. Not many plants- perhaps 30 at the most.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 12:27 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisfluit

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 01:07 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexiscarter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 10:19 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristansemeniuk

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 04:57 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Rare wildflower in BC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larryhalverson

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 03:18 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbindernagel

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 11:09 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Literally in trail. Only a few plants, maybe 6 over a short stretch, only one flowering.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwr

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 12:15 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 07:43 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steveansell

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2015 10:18 ΠΜ PDT

Περιγραφή

The only time I've seen this species - a nice patch of them.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbindernagel

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 01:52 ΠΜ PDT

Περιγραφή

So tiny, but distinctive. Growing on moist but not wet bluff with sloughing moss.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstraka

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 02:06 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 04:20 ΜΜ PDT

Περιγραφή

with habitat shots

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbltucker

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 03:56 ΜΜ MDT

Περιγραφή

This observation collected under a BC Parks permit to visit Woodley Range Ecological Reserve. Note that this Ecological Reserve is closed to the public: research is conducted via permit. (https://bcparks.ca/eco_reserve/woodley_er.html)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 10:10 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eullstrom

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 02:41 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invasivespeciesguy

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Nanaimo, CA-BC, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in the Nanaimo area! Much of the characteristics meet the criteria for this species, which of course is Endangered. Would love any feedback!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 09:48 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hough

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2014 12:54 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 12:22 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 11:04 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyson_ehlers

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 09:18 ΠΜ PDT

Περιγραφή

roadside, on unstable gravel slope

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iancruickshank

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2016 11:27 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iancruickshank

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2015 11:22 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eralverson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 1979 12:00 ΠΜ PST

Περιγραφή

This may actually be the sterile triploid hybrid P. braunii x P. munitum. The plant had very large fronds with the color and texture of P. munitum. Both P. munitum and P. braunii were present in the area. The degree of pinna dissection in this plant is not all that different from P. braunii but I attribute this to the particularly large size of the fronds. The fact that the basal acroscopic pinnues are significantly larger that the adjacent pinnules suggests that this is P. setigerum rather than P. braunii.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stellarhia

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 02:29 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plachuff

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2005 12:40 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carita

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2017 12:48 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Photos by A Vanderheijden

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spidermanjohn

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2014 01:12 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eacameron

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 01:31 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanebustapbj

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 03:09 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanebustapbj

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 03:30 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steveansell

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 11:53 ΠΜ PDT

Περιγραφή

1950m elevation. Upper subalpine basin below higher summit

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmylegs

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2019 02:17 ΜΜ PDT