Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nilshelstrom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 10:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nilshelstrom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 10:36 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Note the thin white line around the reniform spot, which is a field mark differentiating A. precationis from the similar Chrysodeixis includens (Soybean Looper).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgalick

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 11:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkfj

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 08:50 ΜΜ EDT

Τόπος

Dennis, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Bait was better than the lights last night

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkfj

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 09:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwelch477

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 07:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkfj

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 08:33 ΜΜ EDT

Τόπος

Dennis, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gnatcatcher

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2019 08:12 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Found resting on a car

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwelch477

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2019 09:16 ΜΜ EDT