Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaheymans

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 06:17 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fubr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 11:15 PM SAST

Περιγραφή

Length 8 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

batili419

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 09:35 PM EAT

Τόπος

Utawala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

batili419

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 04:40 PM EAT

Τόπος

Utawala (Google, OSM)

Περιγραφή

Second image shows the underside.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supa_ngwao_museum

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 11:43 AM SAST

Περιγραφή

weed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roadsidetreesserowe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

Community tree planting

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roadsidetreesserowe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

Community tree planting

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

serowe_museum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

the gall maker inside the gall, Perhaps an insect making a gall on a vachelia sp. there was also a curculionidae sp on the gall. perhaps there by chance and just resting !

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rianafourie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 09:40 AM SAST

Τόπος

North-West, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rianafourie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 09:46 AM SAST

Τόπος

North-West, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rianafourie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 03:57 PM SAST

Τόπος

North-West, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rianafourie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 04:10 PM SAST

Τόπος

North-West, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rianafourie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 03:29 PM SAST

Τόπος

North-West, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rianafourie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 03:30 PM SAST

Τόπος

North-West, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rianafourie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 03:29 PM SAST

Τόπος

North-West, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derekdlh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 08:12 AM CAT

Τόπος

Gaborone, Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serowe_museum

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

Two babies had fallen or been pushed out of a tall palm tree and were lying on the lawn of the Serowe Museum in early evening. There were a lot of people around. Was the parent moving them from the nest or had they fallen by accident ? They were identified by those present as tshipa. Museum visitors knew the Setswana name but not the English name.
Is it a genet or civet ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rochelle63

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rochelle63

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 09:56 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mod3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 11:41 AM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dewald2

Ημερομηνία

Ιούλιος 2006

Περιγραφή

Okavango Riverine Forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτίτης (Actitis hypoleucos)

Παρατηρητής

lynnecorreia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 08:43 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynnecorreia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 08:30 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dewald2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2020 07:42 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rianafourie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 03:00 PM SAST

Τόπος

North-West, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdalenia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 03:07 PM UTC

Περιγραφή

Found growing on stump in Museum Gardens, by the old tower next to the fern garden/museum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billneve

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2017 11:40 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karabee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 06:39 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billneve

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2017 12:31 AM NZST

Τόπος

Nata, Botswana (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skhebomus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Serowe, BW-CE, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misst2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 02:59 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melanie37

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 12:51 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuli

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2015

Περιγραφή

bright billed Quelea


female Red-billed Quelea among the Whydah foraging party

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

serowe_museum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

in sandstone area with a lot of pale dry fine sand

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2002

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

In a sheltered place . sandstone hillside

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

attracted to light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melanie37

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 05:04 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rianafourie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 01:50 PM SAST

Τόπος

North-West, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rianafourie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 01:47 PM SAST

Τόπος

North-West, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rianafourie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 03:11 PM SAST

Τόπος

North-West, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rianafourie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 03:12 PM SAST

Τόπος

North-West, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rianafourie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 01:41 PM SAST

Τόπος

A3, North-West, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rianafourie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 01:38 PM SAST

Τόπος

A3, North-West, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rianafourie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 01:53 PM SAST

Τόπος

North-West, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melanie37

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 01:20 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derekdlh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 04:23 PM CAT

Τόπος

Gaborone, Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skhebomus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 08:24 AM UTC

Περιγραφή

These small lizards like living indoors in shelves and files but why is it so?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

Attracted to light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

Attracted to light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skhebomus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 08:48 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skhebomus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 05:51 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηλεοντίδες (Οικογένεια Myrmeleontidae)

Παρατηρητής

melanie37

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 08:21 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gosegomoreri

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 09:59 AM UTC

Τόπος

Khwai River (Google, OSM)

Περιγραφή

Observed during Waterfowl count

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murphy_tladi

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 09:11 AM SAST

Τόπος

Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

attracted to light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serowe_museum

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 03:38 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

attracted to light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dewald2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2019 03:40 PM SAST

Τόπος

Jack's Camp (Google, OSM)

Περιγραφή

Associated with Iron Age archaeology.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manatok

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2011

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manatok

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2011

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manatok

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2011 09:13 AM SAST

Τόπος

Chobe, Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manatok

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2011 08:46 AM SAST

Τόπος

Chobe, Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manatok

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2011 07:17 AM SAST

Τόπος

Chobe, Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροτσικνιάς (Egretta ardesiaca)

Παρατηρητής

manatok

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2011 06:59 AM SAST

Τόπος

Chobe, Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rianafourie

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 04:55 PM SAST

Τόπος

North-West, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rianafourie

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 04:54 PM SAST

Τόπος

North-West, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rianafourie

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 04:52 PM SAST

Τόπος

North-West, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rianafourie

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 03:46 PM SAST

Τόπος

North-West, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

Very abundant on sandstone and rocky bank of Metsemasweu River.

wasp on one flower.
https://www.inaturalist.org/observations/89016378

Aphids on flower bud
https://www.inaturalist.org/observations/89016320

Fly on flower
https://www.inaturalist.org/observations/89016401

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

Bank of Metsimasweu river . Very abundant here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

several trees seen near Metsimasweu river on sandstone, Pods and seeds were removed. about 10-20% were very damaged. Four small beetles were found in about 100 pods
https://www.inaturalist.org/observations/89103324
I didnt find any other sp of beetle in the pods

Leaves showed evidence of being eaten by something.
https://www.inaturalist.org/observations/89102851

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

near Metsimasweu river on deep soil.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencer_wp

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2011 06:47 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewan15

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 06:59 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewan15

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 11:31 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewan15

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 08:39 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgewilson

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 10:36 AM CET

Τόπος

Maun, Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derekdlh

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 05:44 PM CAT

Τόπος

Gaborone, Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

Why are these marks on the trunk ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρατζάς (Hydroprogne caspia)

Παρατηρητής

spencer_wp

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2011 06:53 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencer_wp

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2011 05:24 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

Day under rock in garden

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

under rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

Galls found on stem in some plants. There as an empty pupal case in all galls opened, The galls had small holes preumably used by the insect for exiting.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

With communal spider nest on end of branch. https://www.inaturalist.org/observations/86593667

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

green fruit. No dry fruit were found at this time here. Plants had very few flowers in the middle of winter.

An insect larva was found inside on flower bud https://www.inaturalist.org/observations/84323066