Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)

Παρατηρητής

olena_fomina

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 04:51 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olena_fomina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 03:12 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοσταχτάρα (Tachymarptis melba)

Παρατηρητής

olsher

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 12:56 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοσταχτάρα (Tachymarptis melba)

Παρατηρητής

olena_fomina

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 01:50 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριδάκτυλος Γλάρος (Rissa tridactyla)

Παρατηρητής

andriy_miskov

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 11:20 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριδάκτυλος Γλάρος (Rissa tridactyla)

Παρατηρητής

olena_fomina

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 08:04 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andriy_miskov

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Kherson, UA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olena_fomina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 01:23 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόχηνα (Anser erythropus)

Παρατηρητής

kuzhelya

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόχηνα (Anser erythropus)

Παρατηρητής

kuzhelya

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπρομάγουλη Χήνα (Branta leucopsis)

Παρατηρητής

olexandr_ghryb

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2016 10:40 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγωλιός (Aegolius funereus)

Παρατηρητής

andriy_miskov

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2016 03:29 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγωλιός (Aegolius funereus)

Παρατηρητής

olsher

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 05:45 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοσφυριχτής (Eudromias morinellus)

Παρατηρητής

olsher

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 04:45 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοσφυριχτής (Eudromias morinellus)

Παρατηρητής

andriy_miskov

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 05:08 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιρκινέζι (Falco naumanni)

Παρατηρητής

andriy_miskov

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 05:41 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)

Παρατηρητής

andriy_miskov

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 06:31 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)

Παρατηρητής

olsher

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 09:13 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)

Παρατηρητής

hoveroverus

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)

Παρατηρητής

hoveroverus

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ωχροστριτσίδα (Iduna pallida)

Παρατηρητής

olsher

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2019 11:50 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ωχροστριτσίδα (Iduna pallida)

Παρατηρητής

andriy_miskov

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 08:56 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afr1can

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 02:05 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλάρος Της Ισλανδίας (Larus glaucoides)

Παρατηρητής

olsher

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 02:42 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγκαθοκαλημάνα (Vanellus spinosus)

Παρατηρητής

gaidash

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 09:48 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπροπάρης (Neophron percnopterus)

Παρατηρητής

andriy_miskov

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Zaporizhzhya, UA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γερακόγλαυκα (Surnia ulula)

Παρατηρητής

sergeygladkevich

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2013 08:18 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαμνοποταμίδα (Acrocephalus dumetorum)

Παρατηρητής

yarem

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαθοποταμίδα (Acrocephalus melanopogon)

Παρατηρητής

kuzhelya

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2020 10:43 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergeykaminskiy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2021 02:23 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπαετός (Aquila nipalensis)

Παρατηρητής

efarilis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Mykolayiv, UA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουροφυλλοσκόπος (Phylloscopus fuscatus)

Παρατηρητής

olexandr_ghryb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2015 11:43 ΠΜ EEST

Περιγραφή

There is an assumption that this bird is Phylloscopus fuscatus. The second photo shows the place of observation.