Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 02:33 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 01:07 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 11:15 ΠΜ CDT

Περιγραφή

App's suggestion

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 01:35 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 04:29 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 01:21 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 09:10 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 02:21 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Found on Acer

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2020 11:07 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 02:58 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 07:52 ΜΜ CDT

Περιγραφή

About 3 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωσκώληκας (Υφομοταξία Oligochaeta)

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 09:11 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινος Χυμοπότης (Sphyrapicus varius)

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 08:45 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Found as is

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 11:13 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 06:31 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Tentative ID. On Hieracium umbellatum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 04:05 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 12:24 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 08:59 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 09:25 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 08:48 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 04:15 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Maybe

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 09:39 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Tentative ID. About 8 mm. On outside wall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 09:22 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 01:06 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 02:22 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 10:19 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Tentative ID

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 11:56 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Found in store

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 08:36 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 03:21 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 11:42 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Very tentative ID

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 11:22 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 08:29 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 03:24 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Possible ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τύφα (Γένος Typha)

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 09:28 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Or other species ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 10:09 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 07:13 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 09:43 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 07:10 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 09:06 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 08:29 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιαρίδες (Οικογένεια Sciaridae)

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 01:05 ΜΜ CST

Περιγραφή

Found dead in house.
Very tentative ID.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 09:57 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Not sure if leaves (picture 3) are from this plant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 01:11 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 01:23 ΜΜ CST

Περιγραφή

App's suggestion

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 09:22 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λάπαθο (Γένος Rumex)

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 10:18 ΠΜ CST
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 10:45 ΠΜ CST

Περιγραφή

Tentative ID

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 09:07 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 01:18 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 09:42 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 12:40 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 01:55 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 01:50 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 10:06 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 01:47 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καβαλαριά (Vicia cracca)

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 10:13 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 09:25 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 04:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 12:20 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On Asclepias incarnata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 11:14 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021 03:43 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 10:01 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 10:10 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 01:40 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On Rosa acicularis ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 03:18 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Again, tentative ID

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 01:59 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Larva, on gall (Bassettia flavipes ?) on Quercus macrocarpa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 09:49 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 04:01 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 09:28 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κράταιγος (Γένος Crataegus)

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 04:16 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 04:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 08:42 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Tentative ID.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεύκα (Γένος Populus)

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 08:53 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Or other species ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 02:53 ΜΜ CDT

Περιγραφή

With gall

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 12:21 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On Cirsium arvense

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 09:15 ΠΜ CDT

Περιγραφή

On Fraxinus pennsylvanica

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 08:39 ΠΜ CDT

Περιγραφή

On Asclepias syriaca

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 08:33 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Found on Melilotus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 02:31 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 03:39 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Tentative ID

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:29 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 09:44 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Possible? App's suggestion...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 09:20 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 04:04 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On top, a pale and smaller specimen. At the bottom, a darker and bigger specimen, with something coming out (and in) from its behind. Any explanation, @sdjbrown ? Thank you so much.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 11:20 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 02:07 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 10:22 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Maybe,

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hikingboots_and_pearls

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 02:36 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 01:20 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On Rosa woodsii

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 10:02 ΠΜ CDT

Περιγραφή

About 1 cm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 07:31 ΠΜ CDT

Περιγραφή

On Rosa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 11:31 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 09:26 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 09:24 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Not sure

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 09:20 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 09:01 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Maybe

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 07:52 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 03:11 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 07:36 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 07:23 ΠΜ CDT