Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessicafriedman180

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessicafriedman180

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 02:01 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άκαρι (Υφομοταξία Acari)

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 11:55 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessicafriedman180

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 07:24 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessicafriedman180

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 07:25 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramonamom

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2018 11:50 AM PDT

Περιγραφή

This river otter carried a large Cancer productus a long way to the dock, where it tore the crab apart and swallowed pieces whole. Another otter joined the end of the feast, and then the two otters tumbled and cuddled together on the dock.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2018 05:07 PM PST

Περιγραφή

This sighting was also reported to the River Otter Ecology Project and they are investigating the wounds on this individuals nose...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2017 08:37 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2017 02:03 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2017 09:35 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

digibirdtrek

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2015 12:07 PM PST

Περιγραφή

Chowing down on a catfish, complete with some rather comical expressions, including a good Popeye.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2016 02:50 PM PST

Περιγραφή

Growing from moss on the bark of a dead madrone.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2016 01:27 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

digibirdtrek

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2015 08:14 AM PDT

Περιγραφή

North American River Otter

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leftcoastnaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2015 09:05 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2016

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

New one for the yard.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2016 09:31 PM PST

Περιγραφή

Scaphinotus interruptus? Little bit of blue sheen, but not much.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2016 10:35 AM PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grnleaf

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Περιγραφή

Butterfly Valley Botanical Area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deejay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2016 08:04 PM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2016 03:52 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2016 07:22 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2016 10:17 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2016 09:50 PM PDT

Περιγραφή

Sadly not covered in amorous males as in http://www.inaturalist.org/observations/1683866, but wonderful nonetheless. Tony found these and we were all amazed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2016 12:37 PM MST

Περιγραφή

Super cool little flower, spotty around the darker, wetter parts of the trail, especially around creeks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deejay

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2016

Περιγραφή

We took a few quick pictures and released this guy. Very neat to see the eggs hatching.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lgottlieb

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2016 12:30 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

wildmarin

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2014 08:29 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

cyric

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2012

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This Long-eared Owl flushed from some cedars along the trail leading to Chimney Rock at Point Reyes NS while I was looking at a Great Horned Owl.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2005 12:25 PM PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seakay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

blubayou

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2016 11:05 AM CDT

Περιγραφή

dark day with heavy rain. 2 of them

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seakay

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2011

Περιγραφή

For size comparison, it's on the hand of a child (maybe 3rd or 4th grade)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annehansen

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2016 07:09 AM PDT

Περιγραφή

I also have a short video.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2016 12:26 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cordezalophus

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2016 12:59 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eccentric_entomophile

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

San Francisco garter snake.

Ετικέτες

yes

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

laurasbooth

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2016 02:45 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

fher

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2016 11:36 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asemerdj

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2016 10:33 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deejay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2016 11:36 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deejay

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deejay

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2015