Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonwalkingaround

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 01:03 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcdraper

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catawsumb

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 01:51 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 11:01 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanfawcett

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 01:07 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpappas

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 10:22 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpappas

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 02:54 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetprevey

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 12:11 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpappas

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 01:53 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpappas

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Roadside meadow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpappas

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 02:50 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Rocky grass/shrubland slope. Recently burned.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpappas

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 10:37 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Mullen Fire (burned in 2020)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpappas

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Edge of lodgepole pine forest and stream wetland. Elevation 8800 ft.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonwalkingaround

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 03:34 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twr61

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2018 01:28 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firebugzy

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2019 02:25 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firebugzy

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2019 02:26 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firebugzy

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2019 02:24 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbielski

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haleyburrill

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 04:33 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tikaani

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2019 02:20 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fxrs

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2019 10:04 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)

Παρατηρητής

fxrs

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2019 10:08 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fxrs

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2019 10:40 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npcoloradomm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 11:12 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolinashepherd

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 12:39 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanremsen

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 01:05 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aiyanamiller

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 08:07 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickmoore91

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 04:57 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickmoore91

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 05:09 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swabby

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 11:46 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haleyburrill

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 12:07 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlangemeier

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2019 01:03 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loarie

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2018 09:54 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loarie

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2018 09:48 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loarie

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2018 09:45 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markandmaryellen

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 06:04 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thecaiman1

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 09:31 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlangemeier

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2019 01:56 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

lcwheeler

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 12:10 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλκη (Alces alces)

Παρατηρητής

zeledonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 06:24 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcwheeler

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 12:09 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mammelton50

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 02:19 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mammelton50

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 02:17 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danpatrick

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 06:17 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcwheeler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 01:57 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mammelton50

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 02:06 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mammelton50

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 02:05 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mammelton50

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 01:58 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hikerstephen

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 12:25 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hikerstephen

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 12:26 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

forester93

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2018 02:24 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hikerstephen

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 10:57 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hikerstephen

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 09:21 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudyclaeys

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2017 12:25 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rtwilkens

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 11:32 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcwheeler

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 11:05 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hikerstephen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 08:55 ΠΜ MDT