Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walkingstick2

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 11:59 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 05:23 PM CDT

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atmosci

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 05:23 PM CDT

Περιγραφή

What is up with this guy? His head is so flat!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmianwoodhouse

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 12:56 PM HKT

Τόπος

Mui Wo (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 08:50 PM CDT

Τόπος

Benbrook, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Noted the dogbane plants last year, but I never thought I'd see one of these with less than a dozen observed in DFW(only one in Tarrant County); @atmosci noticed the plants looked nibbled and found this guy in seconds!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walkingstick2

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2018 01:31 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

marc245e

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 08:26 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

csledge

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 02:55 PM CDT

Περιγραφή

One of my favorite specimens. A naturalist in the wild (:

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 01:15 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atmosci

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Her Highness Ms. Toad

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atmosci

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 01:38 PM CDT

Περιγραφή

I wished on my birthday that I would find a cool jumping spider and Mother Nature granted my wish by giving me Mr. Bold. I had a fun time with him, giving him snacks and enjoying his company for a few hours. He made me very happy :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galactic_bug_man

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 04:37 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waynesweeds

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 04:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strawberrytart

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Fell onto my hand, I thought it was cute and started to take pictures, but then it bit me :(

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strawberrytart

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 02:01 PM CDT

Περιγραφή

So cute! 4mm maybe.

Ετικέτες

HQ2, HQ1, HQ

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Brave mamma kept hissing at me.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cindylcobb5

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 02:33 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikaelb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2017 08:24 AM CDT

Περιγραφή

Taken on monthly group walk on the Nalle Bunny Run Wildlife Refuge owned by Hill Country Conservancy.

This is the first time I've observed one of the "hanging thieves" robber flies on the preserve. I've only ever seen them before in Gonzales.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 09:30 AM HST

Περιγραφή

Sam outstanding in his field of awesomeness.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2022 03:16 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emikok

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 09:29 AM AEST

Περιγραφή

Holding eggs...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

griff

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 10:15 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurr1225

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2019 05:29 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

jrs22x

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 09:58 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnbrewer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 12:02 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 05:01 PM CST

Περιγραφή

Leucistic RTHA that has been in this area for a bit.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealbailey

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2001

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)

Παρατηρητής

quercusrubra

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 05:53 PM CDT

Περιγραφή

Colorful hemipteran nymph--last photo shows how I found it, inside the spent flower of a lyre leaf salvia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atmosci

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 10:42 AM CDT

Περιγραφή

Forward, human!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luxnat

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Yucatán, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)

Παρατηρητής

atmosci

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 08:45 AM CDT

Περιγραφή

Thirsty boy found in the church building

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atmosci

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2020 09:41 AM CDT

Περιγραφή

I found this pretty girl flailing around on the ground. I felt a little bad just sitting there taking pictures of her as she is clearly not doing well.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealbailey

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found ‘em on my cieling. Got a picture of it blowing off my arm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2019 11:57 AM UTC

Περιγραφή

Took eternity, but I got a close up!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2019 12:01 PM UTC

Περιγραφή

These guys never land!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2019 12:04 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 12:40 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2019 11:13 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 04:29 PM UTC

Περιγραφή

Found with @somesecretpie

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρη Στρατιωτόμυγα (Hermetia illucens)

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2019 11:50 AM UTC

Περιγραφή

Love these guys. Smaller than others I’ve seen; anyone know why its antennas are shriveled/missing? Thumbnail image is my sister.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2019 11:53 AM UTC

Περιγραφή

My sister beat me, getting him on her face before I could! If only the green on his wings showed up more on camera.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A beautiful pest! Flittin’ around pumpkins that’re growing up in the compost pile.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2019 02:57 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2019 04:34 PM UTC

Περιγραφή

First Io moth! Was so lucky that @kaleallerion99 got a video of it fluttering around my face, so I took frame from that.
Now I need to find a female!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I love these gals. Put a drop of water on my finger so she could drink. The amorphous red blob photobombing her is my father’s betta fish.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found him climbing on my father’s fish tank; he’s been hanging around there for a couple days.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing out of a Texas laurel’s roots.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020 04:42 PM UTC

Περιγραφή

Picked him up and he popped out!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This guy has a square chunk taken out of one wing. Last picture is a different buckeye.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 04:14 PM UTC

Περιγραφή

What a legendary lad. If only his eyes were truly shaped like Texas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 03:12 PM UTC

Περιγραφή

I love cooperative boingers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Is that a moth on a rose staring into the abyss? Indeed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 04:54 PM UTC

Περιγραφή

Tightroping would be significantly easier with eight legs, I imagine.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 02:32 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 11:16 AM CDT

Περιγραφή

Found our first lovely lady with @kaleallerion99!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 11:29 AM CDT

Περιγραφή

The dreaded bee-bruncher.
Anyone know what the bee is?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 04:49 PM CDT

Περιγραφή

How did his interview go? Well, he bluet.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 06:07 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2020 03:19 PM CDT

Περιγραφή

Shoulders are red,
Their eyes are, too.
Chinaberry?
It’s what they chew.

I’m so sorry.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2020 04:23 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I wasn’t gonna image this guy stalking the other bugs on my sheet. Then he squared off with a moth until the wind blew them apart. He caught a more manageable snack afterwards.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 11:53 AM CDT

Περιγραφή

Love the orange pollen baskets!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 01:31 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 01:15 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 06:11 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020 03:33 PM CDT

Περιγραφή

So beautiful. Wish I’d gotten a clear picture of that iridescent blue.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atmosci

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 08:32 PM CDT

Περιγραφή

@scopic and I were having way too much fun with these tarantulas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovebirder

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 11:56 PM CDT

Περιγραφή

Wheel Bug nymph closing in on a Moonseed Moth - I did intervene.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atmosci

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 05:52 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atmosci

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atmosci

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brentano

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 10:25 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brentano

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 10:26 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atmosci

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2019 07:25 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019 02:27 PM UTC

Περιγραφή

Found on a

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019 02:13 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On a yarrow flower

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On a yarrow flower

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on a black and blue sage plant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Leaf-legged bug nymph? I like him.