Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scadwell

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2017 01:14 PM EDT

Περιγραφή

Thought the hairs on the stem would sting, so didn't touch. However, Urtica doesn't seem a match, and Laportea has alternate leaf arrangement. Noticed similar hairs on young V. alternifolia on section of stem that hadn't yet developed wings. V. occidentalis (with wings) found nearby.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungalfan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Cap 10 cm, dry white, only faintly zonate, if at all, deeply depressed with inrolled margin. Stipe short, stocky. 3 cm long, 2 cm wide, white. Gills yellow-orange, dichotomously forking, close, adnate to subdecurrent. No latex though quite fresh. Odor fruity, becoming stronger like lemon. In mixed woods, predominantly pine and oak in Raleigh, NC. Spores short in height, ellipsoid or subglobose 4.0x 5.0, 6.0 x 5.0, 4.5x 5.0, 4.5x5.5. Ornamentation amyloid with short interconnected ridges, Spore prints are more orange, not as dark as they appear in photos & unfortunately wrinkled paper casts shadows.
Thank you to Henry Van T. Cotter for microscopy! ID confirmed by DNA ITS

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerryreynolds

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 10:08 PM EDT

Τόπος

Ghost Firefly site (Google, OSM)

Περιγραφή

Male of undescribed "Piedmont Ghost Firefly"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonnieeamick

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 05:52 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

scadwell

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2020 12:47 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scadwell

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 03:11 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

frankyj

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 09:57 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cotterh

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2020 03:46 PM EDT

Περιγραφή

White, watery white latex.
Globose spores with amyloid 1 microm high connected rdiges - 7-9 microm diam
Mild taste slowly becoming slightly acrid
Mixed woods including pine and oak
white spore print

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cotterh

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2020 10:47 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρκούδα Των Άνδεων (Tremarctos ornatus)

Παρατηρητής

osoandino

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Τόπος

Pichincha, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2018 10:20 AM EDT

Περιγραφή

Growing in grass beneath loblolly pines in a public park in Floyd County, GA, US. Does not bruise when cut. Latex (slowly) stains the gills blue/green.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trixpix

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2018 02:59 PM EDT

Περιγραφή

This group was growing out of a loblolly pine tree, on a wetland trail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thenectarbar

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 06:57 PM CDT

Περιγραφή

Common names, Virginia snakeroot, Virginia dutchmanspipe

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adair

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2016 04:12 PM EDT

Περιγραφή

Robber Fly that caught a dark morph Eastern tiger swallowtail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenguru

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2016 11:17 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewcardin

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2016 09:48 PM EDT

Περιγραφή

Female Carolina wolf spider carrying young