Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninadsr

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2020 12:54 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninadsr

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 01:30 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninadsr

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2020 12:47 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanjaydate

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2020 03:54 ΜΜ IST

Περιγραφή

Common line blue egg laying on curry leaf Inflorescence. This is third year in a row during January to March at my terrace I am seeing this activity. I haven't read yet that curry leaf as host plant for this species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santoshbhor

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2020 08:42 ΠΜ IST

Τόπος

Pune, IN-MH, IN (Google, OSM)

Περιγραφή

Is it Gram Blue ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santoshbhor

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020 03:59 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavandamoor

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020 10:49 ΠΜ HST

Περιγραφή

basking, cleaning its proboscis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavandamoor

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 09:53 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavandamoor

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020 09:57 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninadsr

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2020 05:13 ΜΜ IST

Περιγραφή

Long Banded Silverline Dry Season Form

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninadsr

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2020 05:13 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninadsr

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2020 10:33 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninadsr

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2020 11:27 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninadsr

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 01:16 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninadsr

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2020 12:52 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninadsr

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2020 01:34 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninadsr

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2020 02:33 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninadsr

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 01:58 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajatjoshi03

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2020 09:25 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swanand

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2020