Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rich1959

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 12:53 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john431

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 06:19 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saskatoonafforestationareas

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 02:59 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eigenmotion

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 03:59 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarasims

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 06:19 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwf_raea

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 02:59 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidforbes

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizbekolay

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 11:35 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saskatoonafforestationareas

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 08:40 PM CST

Περιγραφή

Cup shaped moss Or lichen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saskatoonafforestationareas

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 12:32 PM CST

Περιγραφή

Coolest mushroom ever with a swirled stipe like a candy cane

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandalorian_05

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 12:06 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuesdaytumbleweed

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2022 12:32 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enticethemuse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 01:17 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abuisa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 04:57 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silverfire2x

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 01:45 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ίσκα (Fomes fomentarius)

Παρατηρητής

ksha

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 03:02 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saskatoonafforestationareas

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 06:19 AM CST

Περιγραφή

A carpet of white flowers near the hawk

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scotthalpin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 06:29 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquesollie

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 12:29 AM UTC

Τόπος

Val Marie, SK, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeff757

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 04:16 PM CST

Περιγραφή

Eggs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emeliasch

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 08:32 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saskatoonafforestationareas

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 02:13 PM CST

Τόπος

Saskatoon, SK, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loisplumer

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 04:23 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nacairns

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jochem_zijp

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020 07:29 AM EDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

naturesarchive

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 07:22 AM PST

Τόπος

San Jose, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Observation for the pink in the center - slime mold? lichen?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2021 10:43 AM AKST

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickbelliveau

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 01:43 PM AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lysandra

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2011 11:10 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykrieger

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 01:16 PM CDT

Τόπος

Mapleton (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2020 09:32 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brett175

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 04:00 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finelizabeth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 02:13 PM UTC

Περιγραφή

Somtimes this little guy is called the woolly bear caterpillar , and is the larva of the Isabella tiger moth
Folklore says he has the ability to predict the weather. More orange - mild winter, more black - severe winter.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανοσκιουράκι (Neotamias minimus)

Παρατηρητής

finelizabeth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 08:33 PM UTC

Τόπος

Division No. 5 (Google, OSM)

Περιγραφή

Heard a high pitched hoot hoot sound a thought it was a bird then we spotted this little least chipmunk. We got a video and a recording.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

finelizabeth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 12:56 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 11:08 AM EDT

Περιγραφή

Arkaquah Trail / Plott Cove Reserve:
http://www.inaturalist.org/calendar/lincolndurey/2020/9/5

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 04:22 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah_306

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 04:18 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judypt27

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 02:34 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikgillies

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 02:16 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 01:23 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_lamb

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 01:24 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλκη (Alces alces)

Παρατηρητής

eric_wilmot

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 06:36 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saf035

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 02:05 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saf035

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 03:40 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saf035

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 04:09 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Φασιανός (Phasianus colchicus)

Παρατηρητής

beeworldly

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 03:51 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saskatoonafforestationareas

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 06:25 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crowladyjay

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019 01:54 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydcannings

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 07:40 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saskatoonafforestationareas

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Περιγραφή

Small yellow lady’s slipper

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykrieger

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 01:25 PM CDT

Τόπος

Mapleton (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίχλα Του Σουαίνσον (Catharus ustulatus)

Παρατηρητής

saskatoonafforestationareas

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 11:48 AM CST