Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahcobbaus

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 08:33 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahcobbaus

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 08:53 ΠΜ AEST

Περιγραφή

then at 8.53-8.54 another male appears at the large bird bath.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahcobbaus

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 01:00 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοάλα (Phascolarctos cinereus)

Παρατηρητής

sarahcobbaus

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Australia (Google, OSM)

Περιγραφή

First sighting of the joey! so exciting! There are also pictures of her chin and nose - its an all black nose. helps to identify her in other photos too.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοάλα (Phascolarctos cinereus)

Παρατηρητής

sarahcobbaus

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Australia (Google, OSM)

Περιγραφή

Second Koala with joey. Older joey, out of the pouch, have a video. I saw it earlier in the day, sleeping and it looked well rounded so came back this afternoon to check and sure enough ...so exciting! Two joeys this year. There has been a koala in this area and the spur this week but I could not see until today.