Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ddanins

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 06:46 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertnaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2010 10:49 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ετερόπτερα Υποτάξη Heteroptera

Παρατηρητής

ashtasheran

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019 12:22 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2019 09:42 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Μύγες Οικογένεια Muscidae

Παρατηρητής

phillipengelking

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2015 03:22 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eli_rios

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2019 09:06 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

monroyfotografo

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 03:22 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabella_zy

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 09:41 PM -05

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

anamaria26r

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 07:31 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushbandit

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 01:59 PM AEST

Περιγραφή

One of two flies camped on adjacent Amanita mushrooms. The last image shows them fighting ... sadly an intervening blade of grass ruined the shot. The larger, but same species of, mushroom being defended by this individual's rival can be seen at https://www.inaturalist.org/observations/45745805

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sarahlloyd

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2009

Τόπος

Birralee, Tasmania (Google, OSM)

Περιγραφή

On fungus (Amanita sp.) in wet eucalypt forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehmaia

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josegranizo

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 12:42 PM -05

Τόπος

Tumbaco, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rhbastardo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 11:20 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

flecksy

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 01:17 PM CDT

Περιγραφή

Adult about 2cm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmiudo

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2021 03:36 PM -03

Περιγραφή

This tiny fly was bugging the bees around. I don't know if it was trying to lay eggs on them or something. It waited until they stick their heads inside the flowers to strike. I caught the moment in some pics.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2009 03:34 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jpdandretta

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 05:32 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmagnacca

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

vanilendil

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 08:57 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

fredericosonntag

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 08:35 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Οιστροειδή Υπεροικογένεια Oestroidea

Παρατηρητής

coletoobservador

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 06:08 AM CDT

Περιγραφή

mosca

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigo_lazaro

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2018 06:14 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologocelio

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2019 03:22 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

pavelkirillov

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2014 02:45 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομοειδή Υπεροικογένεια Pentatomoidea

Παρατηρητής

ericvandenberghe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2006 07:47 AM HST

Τόπος

Granada, Nicaragua (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

andresmatos

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 08:01 AM EDT

Τόπος

Hornito, Panamá (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bastian_riveros

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2017 11:45 AM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

eroncordeiro

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομόμορφα Ανθυποτάξη Pentatomomorpha

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 12:42 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 08:16 AM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 08:09 AM -05

Τόπος

Tumbaco, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasdavid

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ισόποδα Τάξη Isopoda

Παρατηρητής

estebanalzate

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 05:06 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegopatino

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 12:40 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liz226

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 02:30 PM EDT

Τόπος

Tena, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

yuri-tedeo

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 12:04 PM -03

Τόπος

Santa Lidia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

alenilson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 05:16 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Κυκλόρραφα Ανθυποτάξη Cyclorrhapha

Παρατηρητής

helio-lourencini

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 03:03 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego15

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 10:38 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiago_pulgarin

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 12:59 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sesernam

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 10:28 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή Υπεροικογένεια Oestroidea

Παρατηρητής

guilhermegbarreto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2020 10:23 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καλλιφορίδες Οικογένεια Calliphoridae

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 10:00 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inclandj

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2019

Τόπος

Quito, EC-PI, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Συρφίδες Οικογένεια Syrphidae

Παρατηρητής

acc-santiago-tepalcatlalpan-corenadr

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 11:47 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sesernam

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 01:37 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα Υποτάξη Brachycera

Παρατηρητής

kjudge

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2014 10:59 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian175

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2019 10:06 AM UTC

Περιγραφή

Abeja

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajott

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2019 08:25 PM -05

Τόπος

Cuenca, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

llanosvillegas

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 01:03 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denilsonoz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2019 02:49 PM CST

Περιγραφή

It was found in highlands of Choluteca, Honduras.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

easleybirding

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Συρφίδες Οικογένεια Syrphidae

Παρατηρητής

rogerritt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2018 02:06 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

msilver2

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

marivicente

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2020 04:58 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

phillipengelking

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2016 07:53 PM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielagnes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2021 02:16 PM -03

Τόπος

Araxá, MG, Brasil (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mequiel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020 08:50 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fero

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 10:15 AM CEST

Τόπος

Zaton, Chorvátsko (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2018 10:47 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

jrgenhaase

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 02:43 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lljohnson

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 08:16 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaelmariante

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 01:50 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gianfranco

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 07:22 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2019 07:44 AM EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

flsantos

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 10:25 AM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020 12:42 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

eccentric_entomophile

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2016 02:51 PM -05

Περιγραφή

Fly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judgefudge

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2019 12:01 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

felipe_nogueira

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

maomorningyip

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2019 12:24 AM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά Υφομοταξία Pterygota

Παρατηρητής

diego_orellana

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2020 12:38 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

easleybirding

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2017 08:01 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

easleybirding

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2017 09:58 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kkrockytop

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2017 09:39 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jaspersail

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2019 01:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajott

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2019 07:58 PM -05

Περιγραφή

at a fish bait near a river

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

aacocucci

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2018 03:15 PM -02

Περιγραφή

Mosca de la Familia Tachinidae, perteneciente al género Andinomyia. Otra InatFirst compartida con la comunidad Inat.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgw_atx

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 09:20 PM CDT

Περιγραφή

At light sheet. Urban wooded neighborhood in Northeast Austin. About 100m from a small creek.

Beautiful specimen. One of the prettiest flies I have ever photographed for sure.

Seems to be E. tentatrix but appreciate confirmation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλλιφορίδες Οικογένεια Calliphoridae

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2019 12:45 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020 08:19 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ericvandenberghe

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 08:32 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magazhu

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

osw

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 11:55 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwkfoster

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 02:17 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Βραχύκερα Υποτάξη Brachycera

Παρατηρητής

tapi45

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2019 02:42 PM CET

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2019 11:10 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2017 09:01 AM CET

Τόπος

, Pastaza, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Rio Piatua

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2017 11:41 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Σχιζοφόρα Ενότητα ζώων Schizophora

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 01:21 PM -05

Τόπος

Tumbaco, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

capacoscar

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 01:58 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

felipecampos

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2010 11:51 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mmnat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2019 12:13 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2020 02:49 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

smejiadu

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019 01:34 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

danielmesa1

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwkfoster

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 06:45 PM -05