Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 12:55 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Ιούνιος 1989

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2002

Περιγραφή

M.J. Oldham & W.J. Crins 27309; specimen record, replicates at mjo, MICH 1556865, +2; identified by M.J. Oldham as Carex silicea, !A.A. Reznicek 2015; dry sandy ground near shore; ; GPS waypoint 143

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dyeany2

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2016 10:02 AM EDT

Τόπος

Brown Township, PA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steveluell

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 12:23 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danefroymson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2018 12:31 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliemhowe

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2016 12:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yan_tonz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Federally threatened, and endemic to NJ. Id'd by botanist at known site.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 12:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Carex meadii. Normal, healthy plant on the left, plant with galls (swelled perigynia) on the right.

Carex meadii observation: https://www.inaturalist.org/observations/121933522

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amindel

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 09:51 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenovak

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 02:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 02:51 PM CDT

Περιγραφή

Dichanthelium microcarpon x lanuginosum, possibly an introgressant rather than an F1. More similar to D. microcarpon in having glabrous spikelets, ligule either tiny or not present, mostly glabrous (except some sheaths with spreading hairs) but with bearded nodes. Bushy habit is very different from D. microcarpon. The reduced leaves are odd, as is the proliferation of cilia.

Habitat a riverscour cobblebar. Dichanthelium lanuginosum (https://www.inaturalist.org/observations/91696695) was growing in very close proximity, shown in the last photo (hybrid on left, lanuginosum on the right/in the center of the photo). Dichanthelium microcarpon was growing within a few meters of the two plants but I didn't get a photo. Dichanthelium clandestinum is very common along the river in other habitats but not present at this site; no other species seen nearby.

Pressed specimen and living collection taken.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2021 02:08 PM EDT

Περιγραφή

A single, poorly-fruiting clump visited on 3/18/2021, 4/21/2021, and 5/13/2021. Growing in an open pine forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 05:21 PM EDT

Τόπος

Galloway, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geisha666

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 11:28 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amindel

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 09:51 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 04:05 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 02:52 PM CDT

Περιγραφή

Keys to D. ovinum (Scribn. & J.G. Sm.) Wipff & Shaw. Specimen collected (but not yet deposited); will post photos of specimen (in situ photos were taken for specimen associates rather than as an iNat observation).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 11:55 AM AEST

Περιγραφή

Sighting and photos (c) savage.
Field Notes - Only 1 or 2 mm from leaf tip to leaf tip. Hiding within moss on the ground.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ybok99

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 12:21 PM EDT

Τόπος

Green Lane, PA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in open mossy area near Unami Creek, Bucks Co.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annebekker

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2017 04:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmole

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 04:20 PM UTC

Τόπος

Clayton, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl_houck

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 08:31 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polonoli1

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2016 10:32 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annebekker

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2022 01:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spellecchias

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 09:40 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brennafarrell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 01:51 PM EST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2016 12:49 PM EDT

Περιγραφή

Same plant over a period of 40 days. 1, 14, 19, 26, 31, 40, 40, 40.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfryberger

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2019 10:52 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfryberger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2020 01:39 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

that_hippie_chick

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 12:18 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 1989

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

embrenhar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 1987

Περιγραφή

Completely naturalized hedge

Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 02:23 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenovak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 02:03 PM EST

Περιγραφή

Growing out the outside wall of a greenhouse

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2015 12:20 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbranham

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2020 05:54 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 06:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2006

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 1990

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2009 02:31 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2012 11:59 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 11:09 AM CDT

Περιγραφή

The "capsules" are empty, probably gall-like structures caused by a virus or insect.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 11:17 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 04:09 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenovak

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 02:09 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2015 11:28 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 02:07 PM EDT

Περιγραφή

In the comparison photos, variety pseudoptera is on the left and var. tenuis is on the right. Both varieties were found growing within 2m of each other at the observation coordinates.

Observation for var. tenuis: https://www.inaturalist.org/observations/99005675

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 01:56 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 09:38 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

just_add_water

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 02:34 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2010 03:18 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 02:59 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

friedchewy

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 01:42 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Not sure it's not Swida amomum but some leaf bases leaned towards cuneate, the lower leaf surfaces appeared papillose, and there weren't many (if any) curled hairs. There were some rusty colored hairs but these were also appressed. It could be a hybrid/intermediate between the two which is a phenomenon acknowledged to exist in Pennsylvania by the Flora of North America. I'm putting it on here as Swida/Cornus obliqua to start a conversation to hopefully learn more about distinguishing the two (in the meantime, until we know more about these hybrid/intermediate individuals/populations).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erin373

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenovak

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 05:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annebekker

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 06:59 PM EDT

Περιγραφή

I think...?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Lemmas cobwebby, 5-veined, and with marginal pubescence; lowermost inflorescence node with >4 branches.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tenleyfit

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 03:34 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spellecchias

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 12:07 PM EDT

Τόπος

Bryn Athyn (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 10:30 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2007 10:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriya_xoma

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2018 12:36 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κληματίς (Γένος Clematis)

Παρατηρητής

spellecchias

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 10:18 AM EDT

Τόπος

Huntingdon Valley (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amindel

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 08:22 AM EDT

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amindel

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 11:29 AM EDT

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2007 11:56 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmarker

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 10:40 AM EDT

Περιγραφή

Sighting & photo by Tom Wampler, with permission

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenovak

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Mesic till barren, on slope above beaver pond.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 10:46 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amindel

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 09:52 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δρυς Η Κόκκινη (Quercus coccinea)

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Περιγραφή

Concentric rings

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2019 12:46 PM EDT

Περιγραφή

Longwood Gardens, naturalized in a woodland.

Fruit photos taken in September 2019. The infructescences were so heavy they fell over.

SEM seed images were obtained with the assistance of Kyle Nowlin at the Joint School of Nanoscience and Nanoengineering, Greensboro, NC, USA.

Light microscope seed photos were obtained in February 2020, with the assistance of Mark Garland, USDA NRCS. Scale bar = 1 mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindawiddop

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 08:40 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annebekker

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I read (when back home) that to ID to species I'd have had to examine the megaspores, but there are only 2 records of Isoetes (on iNat) in PA and I'd love feedback on this.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιερίδα (Γένος Pieris)

Παρατηρητής

kdstutzman

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 02:31 PM EST

Περιγραφή

First butterfly of the year!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 12:13 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 10:47 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

low-growing shrub forming cushions of blueish-green leaves. Highly branched stems; capsules 2-locular; petioles articulated. Leaves exhibiting semi-evergreen properties. On a south-facing slope beneath young pitch pine

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lycopod_todd

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on a short cliff face near Asplenium montanum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2015 09:53 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbuelow45

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2012 12:41 PM EDT

Τόπος

Hardwick, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adeans

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 11:01 AM EDT

Περιγραφή

Walking in procession in search of new host tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderingmogwai

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2020 05:29 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Ιούλιος 2007

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

These tiny beauties are shale barrens endemics, restricted due to their host plant, Roundleaf Ragwort (Senecio obovatus). Luckily these were rather cooperative.
Allegany County, MD

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2016 09:33 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2015 02:06 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenn01

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2014 11:38 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2015 11:26 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2012 03:23 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2014 02:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2007 11:51 AM EDT