Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 1989

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

embrenhar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 1987

Περιγραφή

Completely naturalized hedge

Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 02:23 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenovak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 02:03 PM EST

Περιγραφή

Growing out the outside wall of a greenhouse

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2015 12:20 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbranham

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2020 05:54 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 06:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2006

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 1990

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2009 02:31 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2012 11:59 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 11:09 AM CDT

Περιγραφή

The "capsules" are empty, probably gall-like structures caused by a virus or insect.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 11:17 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 04:09 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenovak

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 02:09 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2015 11:28 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 02:07 PM EDT

Περιγραφή

In the comparison photos, variety pseudoptera is on the left and var. tenuis is on the right. Both varieties were found growing within 2m of each other at the observation coordinates.

Observation for var. tenuis: https://www.inaturalist.org/observations/99005675

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 01:56 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 09:38 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

just_add_water

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 02:34 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2010 03:18 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 02:59 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

friedchewy

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 01:42 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Not sure it's not Swida amomum but some leaf bases leaned towards cuneate, the lower leaf surfaces appeared papillose, and there weren't many (if any) curled hairs. There were some rusty colored hairs but these were also appressed. It could be a hybrid/intermediate between the two which is a phenomenon acknowledged to exist in Pennsylvania by the Flora of North America. I'm putting it on here as Swida/Cornus obliqua to start a conversation to hopefully learn more about distinguishing the two (in the meantime, until we know more about these hybrid/intermediate individuals/populations).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erin373

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenovak

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 05:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annebekker

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 06:59 PM EDT

Περιγραφή

I think...?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 10:03 AM EDT

Περιγραφή

Lemmas cobwebby, 5-veined, and with marginal pubescence; lowermost inflorescence node with >4 branches.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tenleyfit

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 03:34 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spellecchias

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 12:07 PM EDT

Τόπος

Bryn Athyn (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 10:30 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2007 10:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriya_xoma

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2018 12:36 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κληματίς (Γένος Clematis)

Παρατηρητής

spellecchias

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 10:18 AM EDT

Τόπος

Huntingdon Valley (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amindel

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 08:22 AM EDT

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amindel

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 11:29 AM EDT

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2007 11:56 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmarker

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 10:40 AM EDT

Περιγραφή

Sighting & photo by Tom Wampler, with permission

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenovak

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Mesic till barren, on slope above beaver pond.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 10:46 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amindel

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 09:52 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δρυς Η Κόκκινη (Quercus coccinea)

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 12:40 PM EDT

Περιγραφή

Concentric rings

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2019 12:46 PM EDT

Περιγραφή

Longwood Gardens, naturalized in a woodland.

Fruit photos taken in September 2019. The infructescences were so heavy they fell over.

SEM seed images were obtained with the assistance of Kyle Nowlin at the Joint School of Nanoscience and Nanoengineering, Greensboro, NC, USA.

Light microscope seed photos were obtained in February 2020, with the assistance of Mark Garland, USDA NRCS. Scale bar = 1 mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindawiddop

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 08:40 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annebekker

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I read (when back home) that to ID to species I'd have had to examine the megaspores, but there are only 2 records of Isoetes (on iNat) in PA and I'd love feedback on this.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιερίδα (Γένος Pieris)

Παρατηρητής

kdstutzman

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 02:31 PM EST

Περιγραφή

First butterfly of the year!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 12:13 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 10:47 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

low-growing shrub forming cushions of blueish-green leaves. Highly branched stems; capsules 2-locular; petioles articulated. Leaves exhibiting semi-evergreen properties. On a south-facing slope beneath young pitch pine

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lycopod_todd

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on a short cliff face near Asplenium montanum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2015 09:53 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbuelow45

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2012 12:41 PM EDT

Τόπος

Hardwick, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adeans

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 11:01 AM EDT

Περιγραφή

Walking in procession in search of new host tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderingmogwai

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2020 05:29 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Ιούλιος 2007

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

These tiny beauties are shale barrens endemics, restricted due to their host plant, Roundleaf Ragwort (Senecio obovatus). Luckily these were rather cooperative.
Allegany County, MD

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2015 02:06 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenn01

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2014 11:38 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2015 11:26 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2012 03:23 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2014 02:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2007 11:51 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycofreak

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2020 11:02 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annebekker

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenn01

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 11:40 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyurcaba

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2020 04:41 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdoc

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 12:25 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2013 12:01 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvoelker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 11:01 AM CDT

Περιγραφή

L-R: Andropogon ternarius, Schizachyrium scoparium, A. gyrans, A. gerardii, A. virginicus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conboy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2020 02:08 PM EST

Περιγραφή

I really don’t know what this is, I’m going to try to figure it out later. There was a whole bunch of it growing here. Leaves still green.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

proy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βεράτρον (Veratrum viride)

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2010 01:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

proy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 01:27 PM EDT

Περιγραφή

The leaf shape changes as the tree matures

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020 11:59 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2020 02:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 02:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amindel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brennafarrell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 12:36 PM EDT

Περιγραφή

The black thing on the grass.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dtpines

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2020 02:46 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annebekker

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 10:51 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conboy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 01:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patricia541

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 11:43 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eandree

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 07:54 PM EDT

Περιγραφή

Eating or killing spotted lantern flies

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2020 11:45 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keimwj

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 11:04 AM EDT

Περιγραφή

15 Aug 2020.
Pennypack Ecological Restoration Trust, Montgomery Co, PA.
Male.
Found on Vernonia noveboracensis.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dannygoodding

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2018 12:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindawiddop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 08:22 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 01:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

proy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 02:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 01:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 03:47 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenovak

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 04:55 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 12:19 PM EDT

Περιγραφή

capsules not spreading-villose; styles much longer than the glands; leaves obovate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hlpgtf

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verotessier

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)