Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2009

Περιγραφή

Brants Climbing Mouse


caught in rodent survey (Alanna Rebelo) at Tokai in Granite Fynbos 3 years after a pine plantation cleared on the site