Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2020 11:30 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 11:05 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 03:14 PM +03

Τόπος

Latakia, SY-LA, SY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 09:23 AM HST

Τόπος

Al Haffah, Syria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2020 09:21 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 09:58 AM HST

Τόπος

Al Haffah, Syria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 04:52 PM +03

Τόπος

Latakia, SY-LA, SY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 02:47 PM +03

Τόπος

Latakia, SY-LA, SY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 10:50 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 03:48 PM +03

Τόπος

Latakia, SY-LA, SY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 12:29 PM +03

Τόπος

Latakia, SY-LA, SY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 09:25 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 03:52 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίλλα Η Υακινθοειδής (Scilla hyacinthoides)

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 12:02 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 06:59 AM +03

Τόπος

Latakia, SY-LA, SY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 06:54 AM +03

Τόπος

Latakia, SY-LA, SY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φουσκούδι (Silene vulgaris)

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 06:01 PM +03

Τόπος

Latakia, SY-LA, SY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:07 AM +03

Τόπος

Latakia, SY-LA, SY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 12:40 PM +03

Τόπος

Latakia, SY-LA, SY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 11:38 AM +03

Τόπος

Latakia, SY-LA, SY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 05:16 PM +03

Τόπος

Latakia, SY-LA, SY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 10:46 AM +03

Τόπος

Latakia, SY-LA, SY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 01:08 PM +03

Τόπος

Jableh, SY-LA, SY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 12:28 PM +03

Τόπος

Latakia, SY-LA, SY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 12:10 PM +03

Τόπος

Jableh, SY-LA, SY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 05:18 PM +03

Τόπος

Latakia, SY-LA, SY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 05:12 PM +03

Τόπος

Latakia, SY-LA, SY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 11:31 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 11:36 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγόγλωσσος (Anchusa azurea)

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2021 11:19 AM SAST

Τόπος

Latakia, SY-LA, SY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χλωρόμυγα (Γένος Chloromyia)

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 09:51 AM +03

Τόπος

Latakia, SY-LA, SY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 02:42 PM HST

Τόπος

Wadi Qandil, Syria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 02:18 PM HST

Τόπος

Wadi Qandil, Syria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 10:37 AM HST

Τόπος

Al Qardahah, Syria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 11:24 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 01:28 PM HST

Τόπος

Al Haffah, Syria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 10:28 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 10:48 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020 03:35 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφάκα (Lathyrus cicera)

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 03:33 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγιοβασιλίτσα (Drimia aphylla)

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 11:15 AM HST

Τόπος

Al Haffah, Syria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 12:21 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυκόμπι Των Τελμάτων (Equisetum telmateia)

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 03:52 PM +03

Τόπος

Latakia, SY-LA, SY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 05:55 PM +03

Τόπος

Latakia, SY-LA, SY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Η Εντεκάστικτη (Coccinella undecimpunctata)

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 12:24 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 12:25 PM HST

Τόπος

Latakia, SY-LA, SY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 03:14 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 01:44 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 02:30 PM HST

Τόπος

Latakia, SY-LA, SY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020 09:42 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 10:49 AM HST

Τόπος

Al Haffah, Syria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 04:24 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρόδανο (Γένος Rubia)

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 04:19 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-dawod

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 04:17 PM HST