Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justusobed

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 02:35 ΜΜ IST

Τόπος

Amirthi Road (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

athifkenz

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Kerala, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naveen98

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 02:39 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anoopnair747

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 01:29 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fas3

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 08:41 ΠΜ IST

Τόπος

Arimbra (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prakrit

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Kodagu, IN-KA, IN (Google, OSM)

Περιγραφή

Roarchestes cf. hassanensis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prashant

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poorna_sona

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anamikachandran

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Kerala, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santhosh5

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 08:01 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

rahesh

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itsamantis

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 08:29 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaishnavkv

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 05:54 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fas3

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 12:34 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

navaneethsinigeorge

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 04:14 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maya318

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 10:17 ΠΜ IST

Τόπος

Ramgarh (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justusobed

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2018 07:42 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rahesh

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 12:07 ΜΜ IST

Περιγραφή

Plant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nagman07

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Tamil Nadu, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harshakkumar

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viraljoshi

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Kerala, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baluperoth

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 09:28 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prashanthns

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 08:40 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suryaornata

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2016 05:22 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baluperoth

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 10:10 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

kyle69420

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 08:31 ΜΜ PST

Περιγραφή

Need confirmation from professionals (64)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinmandak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2018

Περιγραφή

This frog is very similar to Western Ghats' new species, so I will dare to name it Raorchestes cf. echinatus (temporarily) :-)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rushigal

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 09:30 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiran12

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 06:16 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiran12

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 10:02 ΠΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adithyan_a_saj

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Kerala, IN (Google, OSM)

Περιγραφή

Peak sounds from photographed individual

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

girishgowda

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2018 09:48 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anoopnair747

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Kerala, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malabarbarbet

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

girishgowda

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2018 11:31 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lakshmi_ashokkumar

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 10:08 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lakshmi_ashokkumar

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 09:50 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drvigneshwaran

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 03:11 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaurav34

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Maharashtra, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vijaykumar2

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amatyasharma

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samyak_s

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 03:35 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samyak_s

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 07:29 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dollar1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 07:40 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhikachhaparia

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nishantharvind

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 09:05 ΜΜ IST

Τόπος

Buragunte (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karthick8

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 06:01 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kanthimp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Kerala, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gayathrir

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 07:36 ΠΜ IST

Τόπος

Ayravon (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rahesh

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023

Περιγραφή

Plant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samyak_s

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Tamil Nadu, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mohammadfarooq

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 11:04 ΠΜ +0430

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 07:36 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcbose

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 01:44 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samrudhnandagopal

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samrudhnandagopal

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 10:49 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samrudhnandagopal

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 07:18 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itsamantis

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 05:33 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arun_janu

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 12:49 ΜΜ IST

Τόπος

Ranipuram (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jithesh

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anoopnair747

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Kerala, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaishnavkv

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 07:15 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anoopnair747

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 08:58 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sudheesh

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Idukki, IN-KL, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjeganathan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2003 12:30 ΜΜ IST

Περιγραφή

Within Sri Lankamaleswara WLS. Location Approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ansilbr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2013

Τόπος

Kerala, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nandannsreejith-snowshark182-india

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 08:20 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2019 10:17 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaishnavkv

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 09:19 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajaypaul

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 09:35 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meghana_rose

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Tamil Nadu, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonhakim

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 10:11 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renjithjacobmathews

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2019 10:03 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albinayur07

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 09:39 ΠΜ IST

Τόπος

Lakkidi (Google, OSM)

Περιγραφή

I wonder how those Huge tadpoles turn to these tiny froglets!
If anybody have answers please comment..

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

navaneethsinigeorge

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 02:43 ΜΜ IST

Τόπος

Kollam, IN-KL, IN (Google, OSM)

Περιγραφή

It was inside a very small hole in a door. Slowly slithered away after some time.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 08:32 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonhakim

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016

Τόπος

India (Google, OSM)

Περιγραφή

Location was in a large, powerful, fast-moving stream near a bridge. At night I went on an 8km hike back up the mountain to find them after having already backpacked 19km on this day. I nearly passed out while photographing them in a dangerous stream. I thought I was just unusually tired from hiking while out of shape, but suffered from intense fever all night and found out the next day that I had Hepatitis E.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonhakim

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 07:21 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

navin_sasikumar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 10:36 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helloboy

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 08:09 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chayantgonsalves

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sachin_

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janardhanuppada

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2015 07:26 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivek32

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2018 09:07 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crawly_stories

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 06:36 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deekshith1

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 11:08 ΜΜ IST

Τόπος

Sakleshpura (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgorta

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 08:29 ΜΜ IST

Περιγραφή

Monster of a frog about 20cm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csheth

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 10:00 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anoopnair747

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 04:08 ΜΜ IST

Τόπος

Ranipuram (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lakshmi_ashokkumar

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 03:16 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arun_janu

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 05:11 ΜΜ IST

Τόπος

Ranipuram (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vonngingi

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 07:33 ΠΜ IST

Περιγραφή

There are so many of these species at my cousin's backyard

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjeganathan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 09:35 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anoopnair747

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 04:24 ΜΜ IST

Τόπος

Ranipuram (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anoopnair747

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 05:46 ΜΜ IST

Τόπος

Ranipuram (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

barbetsmith

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 07:49 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonodashper

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2019 05:43 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diptesh16

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2020 06:36 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trsraman

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 09:29 ΠΜ IST