Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerbirkhead

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 11:47 AM CDT

Περιγραφή

Also displaying it's osmeterium. What a fantastic snake mimic!

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

david661

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 04:23 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delbosque

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 02:36 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

juliewulie

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 05:12 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdunwiddie

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 01:52 PM PDT

Περιγραφή

Note purplish base of staminoids, which are inrolled with tapering tips.
Island accessed under Washington State Parks Research Permit 200303.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

pdunwiddie

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 11:47 AM PDT

Περιγραφή

Unusual individual with 8 tepals.
Island accessed under Research Permit #21005.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecv2020

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 08:47 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ecv2020

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 08:48 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecv2020

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 08:48 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

n_case_w

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2018 10:01 AM CET

Τόπος

Mporokoso, Zambia (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in relatively undisturbed woodland and on termitaria in sandy loam to sandy clay soils.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ασπαραγώδη Τάξη Asparagales

Παρατηρητής

jonathanrobbins

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 02:51 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madily

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 01:17 PM PDT

Περιγραφή

Collected gall from Ceanothus verrucosus on 4/11/21.
https://www.inaturalist.org/observations/73583630

Gall cut open to find larvae inside on 4/21/21 and placed in container with a cup of soil.
https://www.inaturalist.org/observations/74768171

7 midges emerged today.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 10:27 AM PDT

Περιγραφή

I think? For the gall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 03:02 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arbonius

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 04:07 PM PDT

Περιγραφή

[Photos submitted as part of a botanical survey for Rocks Ranch/ Santa Cruz Land Trust]

The very low-lying stature of these plants (with their flowers on short pedicels seeming to arise from beneath ground level) gives rise to the specific epithet terrestris (= "of the ground").

Note that within the tubular, violet-limbed corolla there is an outer whorl of three pearlescent staminodes (= modified stamens, lacking anthers) which exceed in length the inner whorl of three true (anther-equipped) stamens. The staminodes are slightly incurved along their longitudinal edges, and have a small apical emargination with a smaller yet central tooth. The stamens have their pale-yellow anthers reflexed at the tip, and (similar to the staminodes) sport an apical notch with a small, central dentate lobe (easier to discern in the 2nd photo).

Perhaps the placement of the staminodes promotes an outcome where insect visitors seeking nectar at the bottom of the corolla tube will more likely rub their bodies against the anthers, and so more consistently pick up pollen? I'm presuming the flowers are protandrous (i.e. have the male anthers maturing before the female stigmas become receptive). When the male phase of flowering (wherein the anthers release their pollen) comes to an end, it would be interesting to see if the style then further elongates and positions of the staminodes and anthers slowly move away from the central axis of the flower (i.e. if herkogamy occurs)... so as to then make contact between a pollen-carrying insect visitor's body and the stigmas more likely during the later female phase of flowering?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

truthseqr

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2018 12:12 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cfavro

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 04:34 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idlegrraphics

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2019 11:25 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leosmutny

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2014 08:53 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leosmutny

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2014 09:03 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fluffyinca

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 03:56 PM PST

Περιγραφή

The full story: I went outside to go for a walk, picked up one of my boots, and started to put it on. They’re almost too small, so I had to do some wiggling to get my foot in. I often don’t wear socks in my shoes, so yell at me if you want but I think it was a good thing in this case. My foot was most of the way in when it touched something furry. I froze, trying to figure out what it was. It didn’t move either. Then I yanked my foot back out and looked inside, and there was a little rodent in there! It's probably a baby rat. I pinched the top of the boot shut before it could get out and called to my mom that I needed my camera right now, and I probably shouldn’t come in the house because I was holding a boot with a rat in it. She brought my camera out and I took some adorable pictures of it before it ran back into the toe. Then I dumped it out and it ran away.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tom15

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2015 10:28 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emikok

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2021 08:00 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emikok

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2020 07:05 PM +11

Περιγραφή

I found a female with full of eggs in her tummy( last photo) I followed her for a while. After she met a male, she started to come close to him then shook her tail, he shook his tail back, swam together for a while and shaking each other, mating. He was next to her and fertilized eggs with his semen(?) then egg transferred to his mouth.
She left after mating...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snakeinmypocket

Ημερομηνία

Ιούνιος 2012

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliciazarate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 05:09 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

brock

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 05:52 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

debaraj

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 02:13 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henri8

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 06:57 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skiamarks

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019 01:09 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justin_loucks

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 12:31 PM MDT

Περιγραφή

Fungus infecting Arctostaphylos uva-ursi

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

davidtarrant

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 04:42 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanjuana

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019 07:36 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

letyjimjim

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2015 10:40 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buddy3

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2020 11:56 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buddy3

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 06:17 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

diskos

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2016 01:49 PM PDT

Τόπος

Red Bluff, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Σκίουρος - Αλεπού Sciurus niger

Παρατηρητής

barryharris

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 10:51 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspidoscelis

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2015

Περιγραφή

Muilla, Lordsburg Mesa, south-southeast of Lone Mountain, 32.5282 -108.7348, Hidalgo County, New Mexico, 15 Mar 2015.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carloscarrera

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2019 08:07 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maisie

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2017 09:52 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmagnacca

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2013

Περιγραφή

This is the first record of this species since 1972, and the first in the Waianae range since 1916.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmagnacca

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2014 09:05 AM HST

Περιγραφή

I rediscovered this species in 2013; the last previous sighting was in 1971.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

eliegaget

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2014

Τόπος

Kerguelen, TF (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beartracker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2015 06:04 PM PST

Περιγραφή

Climbing sign. Claw marks in bark. Area apparently has no bears.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

alex_bairstow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2017 05:17 PM PDT

Περιγραφή

Eating what appears to be a frog eye.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blueslug1

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 12:52 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecv2020

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 07:49 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2016 01:44 PM EST

Περιγραφή

Cyphonia clavata. La Fortuna de San Carlos, Provincia de Alajuela, Costa Rica.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

aspidoscelis

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2020 11:28 AM MDT

Τόπος

Lordsburg, NM, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Dissection of leaf galls on Ulmus crassifolia

Continuation of this discussion:
https://www.inaturalist.org/observations/1931782

Description of photos:
1 - General
2 - General (closer)
3 - Eriophid mite at 40x mag
4 - Inside of gall at 40x mag
5 - Inside gall and mites at 40x mag
6 - Inside another gall and mites at 40x mag
7 - Inside gall and mites at 40x mag
8 - Outside surface of gall at 40x mag
9 - General pic of sample
10 - General pic of sample
11 - Lateral view of sample
12 - Specific gall used in dissection
13 - Close up, top down view of specific gall used in dissection
14 - Lateral view of specific gall used in dissection
15 - Lateral view of specific gall used in dissection
16 - Measurement of gall 3-4mm
17 - Abaxial (underside of) leaf showing 2 gall marks
18 - Close up of gall mark on underside
19 - Bisected gall (used a razor blade)
20 - Close up of interior of gall; mites visible
21 - Close up of interior of gall; mites visible
22 - Additional gall showing exterior structure
23 - Additional gall has only a slight stem, making it appear (to the eye) on the leaf surface

Video Link: https://youtu.be/VByatNDqJ64

More details:

  • I used a razor blade and plastic tweezers for dissection
  • Some photos are with my Samsung S9 cell phone camera, others with my Olympus and a 60mm macro lens. (Next time I'll switch to a diff lens to get better pics.)
  • Microscopic views are at 40x. I tried to get 100x images of the mites, but I'll need to find a way to separate them from the gall for next time.
  • Microscopic images are taken with my cell phone held up to the microscope eye piece. Not the best solution, but it worked for a first try. I've requested a SEM for Christmas. ;)
  • Video is taken the same way as the microscopic still images. Note that the lens on lens caused distortion, and the camera tries to auto-focus as well. Things I'll try to find a better solution to for next time.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandinoguerrero_naturalista

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2017 02:15 PM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cowirrie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 10:08 AM AEDT

Περιγραφή

Many damselflies were moulting on these pillars making up the jetty into Four Springs Lake. This one looked like one of the more mature ones, with saturated colours.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lizziesusco

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2019 01:44 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claire2

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 01:56 PM PDT

Περιγραφή

Pink ithuriels spear?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morten

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2015 04:12 PM CET

Περιγραφή

This is high up on one of the dunes in Archer on the northeast coast of Socotra.

This was the only one of its species here, and it has survived change in a way that’s quite remarkable. For one this place is sandblasted for months, during which this is not a place even for humans. Then there is the lack of water, and the hot sun.

Perhaps the most remarkable is that it has been completely buried for months, and still been able to thrive! Now it is in the open and is flowering, and hopefully it will be able to produce seeds that will germinate.

For plants to survive in a desert, they need to get to the water whenever it’s available, and thus grow very long roots. Here the wind has revealed what looks like long tentacles, and in a way they are as without them the plant would die.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycorrhizal

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 10:36 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtash

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 04:09 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα Neogale frenata

Παρατηρητής

johnyochum

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2015 02:42 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gshinton

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2003 11:17 AM UTC

Τόπος

Aramberri, NL, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 07:02 AM HST

Τόπος

cache peak ca (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019 05:12 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019 05:20 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jilliankern

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 03:14 PM PDT

Περιγραφή

Darker, right side

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rswanee44

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2018 04:13 PM PDT

Περιγραφή

Not sure if this is a different species than capitatum or just a weird genetic phenomenon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plants_bugs_dirt

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerry171

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 02:01 PM PDT

Περιγραφή

Found in gravelly area 2 miles from HWY 120

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάπτερη Φάλαινα Megaptera novaeangliae

Παρατηρητής

gumu530

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 06:21 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sekihiker

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

selwynq

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 12:14 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottmo

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2013 10:37 AM MDT

Περιγραφή

AKA White Hyacinth or Gophernuts
Indians found them edible

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

platypuspoison

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2015 07:59 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgtirrell

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lblacquiere

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

fabiola_s11

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylenessen

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

wyattherp

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 05:31 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

calochortus

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2018 10:15 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcduck

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2018

Περιγραφή

2482 ft elevation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

woodsywildmama

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gayled

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2018 11:36 AM PDT

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dduff

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2018 01:15 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

natomapaul

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 12:03 PM PDT

Περιγραφή

After an above average rainfall this past winter for the Sacramento area, wildflowers such as this Ithuriel's Spear are seen all over Mississippi Bar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

johnreiss

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 10:34 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbeautyineverything

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 07:51 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggi_gardens

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

birdwhisperer

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019 02:59 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sapienshane

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2019 06:11 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jonaull

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2019 05:14 PM PDT

Περιγραφή

mutant 10-petaled specimen with passed-out bee inside

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dsthomas

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2019 07:38 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphaela_fb

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 06:42 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marionanoiram

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2018 07:00 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Αγγειόσπερμα Υποσυνομοταξία Angiospermae

Παρατηρητής

vladimir37

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019 01:48 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

grahamt

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

christys

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2017 01:46 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

pjwbotany

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2007

Περιγραφή

AKA Dichelostemma venustum, putative hybrid of two locally abundant taxa, D. ida-maia and D. congestum. 3 local populations observed at Montgomery Woods State Natural Reserve, Mendocino Co., CA, in ecotone between woodlands, scrub, and grassland, near or along streams.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

helenacohen

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2019 10:45 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrebman

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2017 03:54 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cae1

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 01:43 PM PDT