Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedroandrade

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedroandrade

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 03:15 PM WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedroandrade

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 05:25 PM WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedroandrade

Ημερομηνία

Αύγουστος 2014

Τόπος

Leiria, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedroandrade

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2014 12:47 AM WEST

Τόπος

Madrid, Spain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tusee

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2017 05:10 PM CEST

Περιγραφή

This caterpillar of a privet hawkmoth was infected by a Tachinidae species. Small white spots are visible throughout the anterior dorsal area - a total of 26 caterpillar fly eggs. It was not possible to remove them without breaking the skin. So I let the caterpillar make its pupation in a small terrarium filled with soil. After four weeks (and one day!) there were around 20 flies inside the terrarium and the pupation shell was empty - see https://www.inaturalist.org/observations/9922713

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tusee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2017 04:34 PM CEST

Περιγραφή

These flies developed after 4 weeks from an infected caterpillar of Sphinx ligustri - see https://www.inaturalist.org/observations/9921061

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gianfrancodramis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2017 12:00 PM CEST

Περιγραφή

Gymnosoma sp. attak for 1' and 3'' a Graphosoma italicum Muller, 1766 (Heteroptera, Pentatomidae) I suppose for oviposition

Ετικέτες