Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

bronwhy

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Northcote, Victoria. Bird with grey back and wing feathers. Taupe/buff coloured body continuing up to back of neck. Black head. Squared tail.

I heard a lot of bird activity outside, then went to my bedroom window to find this falcon eating a bird on the antenna next door. I have video footage also.