Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefaneakame

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 08:18 ΜΜ WAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 09:44 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 09:22 ΜΜ EAT

Περιγραφή

This is the second member of the Ambohitantely species that bred out today 1 March 2023. The images are of what (I suspect) is a live female Madagascar silk angel moth? The final two images are of the casing the pupal skin and the dried dead adult. Len

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2010 09:44 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 07:16 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 04:06 ΠΜ EAT

Τόπος

Village, Uganda (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

tommy_andriollo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 11:59 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odettecurtis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 10:55 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 11:49 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tremarctos

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 12:17 ΠΜ WAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2020 12:41 ΠΜ HST

Περιγραφή

I've only seen this beautiful moth once after many, week long trips to Fraser's Hill. I don't know whether this is Notodontidae or perhaps Nolidae. So far, I've not seen images of anything similar. I wonder if it is something undescribed?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredericosonntag

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2020 01:46 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2011 10:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

heimatlos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2020 11:45 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2020 10:33 ΜΜ AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

aegchwal

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2017 08:53 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

bobw75

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2018 08:30 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Day 5: Hike to train station

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielmesa1

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 10:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spyingnaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 02:25 ΜΜ HST
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

ekmoody

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2016 09:11 ΠΜ MDT

Περιγραφή

pupal exuvia of something? Found in decaying wood that had fallen from the big tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaiasmorataya

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2018 09:32 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edmolhe

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2016 09:06 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)

Παρατηρητής

bosquenublado

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2013 09:10 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Photo credit: Andreas Kay

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2019 08:27 ΜΜ MST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2020 08:42 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2018 07:36 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2018 11:57 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2018 02:25 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2018 11:52 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2019 09:25 ΜΜ MST

Ετικέτες