Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbentall

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 11:11 ΠΜ PST

Περιγραφή

Small gull at foreground center

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2019 09:10 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2017 06:59 ΠΜ PDT

Περιγραφή

This individual was on a prickly pear (Opuntia sp.) cactus, the main food source for this species.

Found on a fun day out exploring with @finatic !

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredwatson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 11:44 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2016 03:31 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2015

Τόπος

Aromas, California (Google, OSM)

Περιγραφή

The trees in this grove were identified using Calflora and the Jepson Guide. Features include the thin, scaly acorn cup, acorns with light fuzz on the inside of their shell, grey bark, and the short, spined leaves.

Of course, this is an extremely complicated genus and if anyone has a good argument for these representing any of the other regional oak species, I would be happy to hear it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2016

Περιγραφή

A scattered patch of these coral fungi were found growing out of the remains of a mostly decomposed log. They were identified by their upright stature, gray-tan coloration with pale branch tips, and lack of rapid discoloration when handled.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2016 04:36 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 11:10 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2015

Περιγραφή

This single, blooming Seep Monkeyflower was found, not surprisingly, growing at a seep below the Bear Gulch Reservoir.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 10:42 ΠΜ PST

Περιγραφή

Found on a small granite boulder near the base of Bridal Veil Falls Trail. Identified by its overall coloration and structure, including brown areoles with upturned margins, black prothallus, and black apothecia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 12:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στάχυς (Γένος Stachys)

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2017 12:52 ΜΜ PST

Τόπος

Piedras Blancas (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 02:14 ΜΜ PDT

Περιγραφή

One of several hundred insects feeding at a blooming patch of Creeping Thistle (Cirsium arvense).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 11:37 ΠΜ PDT

Τόπος

Novato, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2012

Περιγραφή

This individual was separated from the similar Bluebanded Hermit Crab (P. samuelis) by its greenish and yellow antennae. The Bluebanded Hermit Crab has red antennae.

The Hairy Hermit Crab is also more inclined to use Olive shells while the Bluebanded is more often found in turban shells. This one is using a Purple Olive (Callianax biplicata) shell.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

truthseqr

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 10:11 ΠΜ PDT

Περιγραφή

(New Almaden Trail)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 09:24 ΠΜ PDT

Περιγραφή

ID from frass present, per discussion here: https://www.inaturalist.org/observations/114576540

Very bright red galls made of distorted leaves clumped together. At the apexes of branches, as though they were a bud or a fruit. Host California Fuschia.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 02:41 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Beat from downed branch and collected under permit PINN-2023-SCI-0005.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominic

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 04:40 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Cool looking spider. Found under an oak log.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominic

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 02:55 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found under a rock.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reptipods

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 08:32 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 09:52 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_benningfield

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 10:02 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 09:35 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominic

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 01:58 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found under a log. This is such a cool looking species of jumping spider.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominic

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 12:18 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found under a rock at the beginning of the trailhead.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 08:31 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 01:55 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Water samples examined under park research permit

imaged with ZOE imager

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominic

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 10:35 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Seen in the cave.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominic

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 09:55 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Not too sure on the species or genus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominic

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 09:07 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Was on the wall outside of the bathrooms. Had some nice fluorescence.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominic

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 08:02 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Walking across the path.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominic

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 12:00 ΠΜ PDT

Περιγραφή

I wandered a bit off to see if anything else had come out and sure enough this was out! My first time ever seeing one just out and about.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominic

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 05:27 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Crawled up a bush as @naturesarchive and I were checking out a snakefly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredwatson

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2018 09:55 ΠΜ PDT

Περιγραφή

At least 40 of these fish were in a large, shallow, stream fed pool along with around an equal number of Sacramento Suckers (Catostomus occidentalis).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 01:14 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Several hundred California Roaches were found in a remnant pond within the dry San Benito River channel.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2018 09:03 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2016

Τόπος

Sierra Hot Springs (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2012

Περιγραφή

This lovely little monkeyflower was growing in a damp patch along the lower stretch of the Juniper Canyon Trail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2016 03:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hazelfern

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2022 01:45 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbunny

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2015 04:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 02:44 ΜΜ PST

Περιγραφή

The second photo is brightened to show the red or red/black malar stripe better. This bird was farther south when we first heard it. Then it called and flew upstream. We later found it near the junction of the Bench Trail with the dirt road.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 02:07 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lszterrill

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 10:35 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 08:38 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 04:44 ΜΜ PST

Περιγραφή

Del Norte County, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2016 01:19 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Several individual manzanita bushes were growing in a trailside clearing. This one was identified based on its location, lack of a burl, broad, round-based leaves that lack obvious hairs, and leaf-like bracts on the panicles.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2016 01:32 ΜΜ PST

Τόπος

Butte Falls, OR (Google, OSM)

Περιγραφή

These unusual looking mushrooms were found in a patch of disturbed lawn surrounded by Douglas Firs and pines. Their stipes were oddly misshapen, appearing both swollen and deflated. They also left a white spore print.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2015

Περιγραφή

Differentiated from similar species by its spines, hairy calyx, flower color, and form.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2019 09:53 ΠΜ PST

Περιγραφή

A single patch of this parasitic plant was found growing on a Beach Sagewort (Artemisia pycnocephala ). This was identified by the plant's habitat and the structure of the flowers, specifically their bell -like shape and the round tips to the anthers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2018 01:43 ΜΜ PDT

Περιγραφή

These were by far the most common lizards seen over four days on the Lost Coast Trail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 01:19 ΜΜ PDT

Τόπος

Bodie Hills (Google, OSM)

Περιγραφή

Keeled petals and mostly withered leaves while in flower separated this species from A. bisceptrum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

rlkarp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 02:20 ΜΜ MST

Τόπος

Edgewood, NM, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 03:26 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2017 08:23 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 08:23 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 01:16 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Several of the islands at the refuge held large numbers of roosting California Gulls along with a smattering of Caspian Terns.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 07:19 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrasherbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 12:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2016 07:25 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flygrl67

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούλιος 2014

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

This is one of the fascinating all-female species of whiptail. In these species the adults lay eggs that have not been externally fertilized but instead are clones of the mother..

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 03:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 08:31 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2016

Περιγραφή

Valley oaks are by far, the largest and most numerous of the trees at Fremont Peak State Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sirius8

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 11:37 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

joerich

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 06:25 ΠΜ PDT

Τόπος

Lincoln, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

There were several dozen of these spider nests in the dry grass spread over an area of probably 10 meter squared.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 10:16 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Bay shore.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walkabata

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 02:02 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lehacarpenter

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 04:27 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Spider body from cephalothorax through abdomen about 2cm long, and abdomen about 9-10mm wide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 08:32 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reptipods

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 05:38 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danicaarmstrong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 11:36 ΠΜ PDT

Τόπος

Armstrong, BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k8lopez

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 04:22 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

clarb

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 10:00 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linzyl

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2022 03:55 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Learned something new! Chrysalis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 09:31 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ds_explorings

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Empire cave.

Size of a false widow.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremy03

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2018 09:10 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 12:06 ΜΜ PDT

Τόπος

Salinas, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Female Western Spotted Orbweaver (Neoscona oaxacensis) spider with brightly colored swirling markings on the abdomen. Those bulges below the spider in picture two are egg sacs. She constructed a vertical web inside a red bucket in a grassy meadow near cattle trough. It looks like she caught a winged insect. She is well camouflaged on her "trashline-of-debris" web.

Field Guide to Spiders of California and the Pacific Coast States, RJ Adams and Tim Manolis, 2014, pp. 113-114, plate 20.

BugGuide https://bugguide.net/index.php?q=search&keys=Neoscona+oaxacensis

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOT

Metepeira spinipes is a member of Typical Orbweavers, Subfamily Araneinae
"M. spinipes is one of the very few semi-colonial spiders in the US. Each individual builds its own orb web with a retreat made of leaves and silk suspended inside a surrounding tangle web. A line connects the retreat to the center of the orb while the tangle webs of the different spiders are interconnected."

Great local observation of this species: https://www.inaturalist.org/observations/3976674. Thanks @rjadams55!
Field Guide to Spiders of California and the Pacific Coast States, RJ Adams and Tim Manolis, 2014, p.117-118, plate

BugGuide https://bugguide.net/index.php?q=search&keys=Metepeira+spinipes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annie_evankow

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 11:35 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Σαρσέλα (Spatula discors)

Παρατηρητής

andreacala

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 11:25 ΠΜ PDT

Περιγραφή

With a male.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φραγκοσυκιά (Opuntia ficus-indica)

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2011

Τόπος

Soberanes Canyon (Google, OSM)

Περιγραφή

The Mission Cactus in not native to the region, but was brought to Monterey County by Spanish missionaries and settlers. Both the fruit and pads (nopales) are edible. As part of the former Soberanes Ranch, these cactus are widespread in the canyon's dryer south-facing slope.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 12:08 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 04:36 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 09:14 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This extremely large male fishfly was identified to species based on the structure of its reproductive organs, clearly visible in photo 2.

Information used to identify this individual was found in Liu and Winterton's (2016) review of the North American species.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0148319

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2016

Περιγραφή

The leaves of this shrub were narrow and very sticky.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

armanmoreno

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 03:13 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2022 11:00 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flygrl67

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Περιγραφή

A dot lichen???

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλασσοπρίστης (Mergus serrator)

Παρατηρητής

andreacala

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 11:27 ΠΜ PST

Περιγραφή

Common, with a Red-breasted? Two Red-breasted? Thanks for helping me sort this out.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 10:03 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2015

Τόπος

Moss Landing, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Based on the shape of the shell, I believe this is M. nasuata rather than M. secta, but I am certainlly open to correction. Numerous empty clamshells were found on a small patch of rocky mudflat inside Moss Landing Harbor. @invertzoo What do you think?

Big Thanks to @gbentall for her ID help!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreacala

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2021 09:54 ΠΜ PST

Περιγραφή

Yawning, as the storm was slowly approaching...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2018 03:41 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This immature mouse was either eating the meat or just pulling the fur off of a dead California Vole (Microtus californicus). It was particularly small with a short indistinctly bicolored tail. Based on its coloration and location, I believe this may be a California Deermouse (P. californicus), a species I have seen in the area before, but any insights or suggestions regarding its ID would be greatly appreciated.

@finatic , @euproserpinus Is this a species either of you are fairly familiar with? Thanks!