Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abigail_skoda

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρούβα Hirschfeldia incana

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2016

Περιγραφή

Black Mustard is an extremely common plant in disturbed fields, lots, and along roadsides in much on northern San Benito Co.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ericcleveland

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2017 07:43 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

fundad

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2010 09:15 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

truthseqr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 11:28 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ασκομύκητες Συνομοταξία Ascomycota

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 04:06 PM PDT

Περιγραφή

Lockwood Valley area, Ventura County, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmessick

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 01:53 PM PDT

Περιγραφή

Fell onto my wrist as I was photographing serviceberry leaves. Length estimated about 3 mm. Salticinae is iNat suggestion.
On Amelanchier near Red Wash Creek, Bodie Hills, Lyon County, Nevada, elev. 5800 ft.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Αράχνη Λύκος Οικογένεια Lycosidae

Παρατηρητής

jtomoleoni

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 09:51 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trailblazr

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 11:27 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdmore

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

Nevada, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Mono County phacelia, Phacelia monoensis, Nevada, White Mountains, Pinchot Creek - Columbus Salt Marsh drainage, elevation 2626 m (8615 ft).

This rare annual species is a study in paradoxes. In a genus known for its showy purple flowers, Mono County phacelia belongs to a small group of yellow-flowered species adapted mostly to alkaline clay soils.

This species is found only along and near both sides of the California-Nevada boundary in the southwestern Great Basin, and is limited to isolated patches of shrink-swell clay soils derived from andesitic volcanic deposits at middle elevations in the mountains.

But paradoxically, most populations are found where these deposits have been bisected and disturbed by mining roads and other dirt tracks. Plants have been found in low densities on undisturbed clay deposits, but populations are generally densest on clay road banks that experience infrequent re-disturbance. It's even possible that seeds are dispersed between clay deposits by riding on muddy vehicle tires.

But even so, the plants do not spread outside their preferred set of soil patches, and remain rare and vulnerable to more intensive or frequent disturbance, including road maintenance and mining exploration and development activities.

Uploaded from my Flickr site: https://www.flickr.com/photos/127605180@N04/

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 01:19 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trailblazr

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 12:25 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinaroberts

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Περιγραφή

Tiny spider on sage

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Carrizo Plain, San Luis Obispo County, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreacala

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 11:34 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Τάξη Araneae

Παρατηρητής

pinnaclesnp

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 01:46 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 07:57 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deanna54

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021 08:36 PM MST

Τόπος

10222 Miami St (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreacala

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2021 12:09 PM PST

Περιγραφή

Flock of 15, eating Western Sycamore seed pods and buds.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2012

Περιγραφή

This individual was found beneath a rocky ledge in the tidepools soon after the water receded.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2016 10:05 PM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dominic

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2016 01:23 PM PST

Περιγραφή

I think. Found under a rock. @rjadams55 and @kschnei any ideas?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2018 10:04 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2016 03:07 PM PDT

Περιγραφή

Several of these small sunflowers were growing along the exposed, sandy trails at Fort Ord. They were one of the few flowers still in bloom.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2017 05:07 PM PDT

Περιγραφή

These were identified to species by their pale margined phyllaries and long rows of hairs on the stems.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreyjlange

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2020 04:31 PM CST

Τόπος

Shoshone, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hoboannie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2020 09:30 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 07:24 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flygrl67

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Hemimycena? Teeny tiny size; growing on wood debris; very widely spaced gills

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καπακλής Mareca strepera

Παρατηρητής

andreacala

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2020 10:52 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πρασινοτσικνιάς Butorides virescens

Παρατηρητής

andreacala

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2020 10:17 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2011 05:54 PM PST

Περιγραφή

Wolf spider from Chimineas Ranch, San Luis Obispo County, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2016

Περιγραφή

Growing from the base of a dying conifer. There is also a photo of a small piece removed from the back of the fungus to show the structure of the underside.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 02:21 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericcleveland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 01:48 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 11:05 PM PDT

Περιγραφή

Bacon Gulch area, Mono County, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vermfly

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 09:51 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 04:55 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 01:27 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2013

Περιγραφή

Subspecies M. r. robustus. The females of this shaggy-haired, normally nocturnal wallaroo are distinctly smaller and sandier colored than the males. This lone individual was seen among the boulders around Granite Gorge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paloma

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 03:33 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ponerinecat

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2020 09:10 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

storm_petrel

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 07:58 AM PDT

Περιγραφή

or Trombiculidae? These black spiders were abundant along alkali lakeshore, but this one stood out from the others with brilliant red parasitic mites.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merrikbush

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 12:21 PM PDT

Περιγραφή

Spider experts! I would love your take on what species of Metepeira this is. Thank you, in advance, for any help you can provide! @claggy or @cheins1, any thoughts? Its retreat was built in a California Cudweed in Briones Regional Park, beneath a Bay tree. Thanks!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesse171

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 08:16 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

amitram

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2018 03:19 PM PST

Περιγραφή

Spider?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robhohf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2018 07:12 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

wellreadnaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2018 04:58 PM PDT

Περιγραφή

Possibly Sierra Dome Spider

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmcglothen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Black spider with a shiny head, legs, and thorax with a fuzzy abdomen. When I zoomed in on the second image, I was able to see tiny hairs on the ends of the legs, but I wouldn't call them 'hairy legs'. As far as Oregon spiders go, he was fairly big, but you can see his scale if you compare him to the douglas fir needles he is walking on. I found him in a heavily wooded 20+ year old reprod patch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 09:00 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2015

Περιγραφή

These seaweeds were very common on the rocks at the upper edge of the high tide line. I have included habitat photos as well to provide a better view of the seaweed's habitat.

Any suggestions or advice regarding their identification would be greatly appreciated!

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

saraclementina

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 03:49 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 03:06 PM PDT

Τόπος

Butano Creek Trail (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκολοπακίδες Οικογένεια Scolopacidae

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 03:15 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

danielgeorge

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 06:52 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

old-bean-adams

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2008 11:41 AM EDT

Περιγραφή

Wrightwood

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

out_west_jess

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 08:07 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

zoology123

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2020 07:38 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielgeorge

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 03:06 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2020 09:29 AM PST

Περιγραφή

Immature araneoid, maybe a theridiid, found under rock. Interesting pattern.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

metsa

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2020 12:52 PM PDT

Περιγραφή

@rjadams55 - the first time I've seen this spider in this park. Any ideas? As part of my 'coronavirus shelter-in-place', I'm taking daily walks to the same area of a local park and documenting the insects- :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u_phantasticus

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2020 04:42 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2014

Περιγραφή

An amazing butterfly day!

Going for a morning hike along the Kaibob Trail as it passes through the Saddle Mountain Wilderness along the east Rim of the Grand Canyon, there was a field of these yellow Asteraceae and a greater diversity of butterflies than I had ever seen in my life. There were at least a dozen species and hundreds of individuals. The birding trip quickly morphed into a butterfly photography trip. I tried to photograph all of the species I saw, but several including at least one large fritillary and a swallowtail eluded me.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2014

Περιγραφή

Feeding on minerals dissolved in the sand near a leaky water faucet.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

metsa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2020 01:48 PM PST

Περιγραφή

on coyote brush
True cyphellae on lower surface

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2020 12:15 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2020 04:50 PM PST

Περιγραφή

@rjadams55 mentioned this could be a southern range edge sighting.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Ιούλιος 2008

Περιγραφή

Female cape spiny-tailed iguana from Pima County, Arizona.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Ιούλιος 2014

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Santa Barbara County, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdparker

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2019 11:38 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellen5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Τόπος

New Mexico, US (Google, OSM)

Περιγραφή

length ~7.1 mm
Seems to me too hairy for Dysdera crocata.
Trachelidae??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2016 12:34 PM PDT

Περιγραφή

This California endemic was identified by its habitat, the shape and color patterning on its petals, the exceptionally long stamens, and the lack of obvious hairs on the calyx.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 10:01 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flygrl67

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2019 07:00 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούλιος 2013

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

This giant clam was a small one, only about 18" across, and was wedged into a massive boulder coral. Several were seen along this stretch of reef.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μετέλλινα Γένος Metellina

Παρατηρητής

jgershik

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2018 02:09 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2019 04:03 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2019 09:18 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbentall

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2019 09:44 AM PDT

Περιγραφή

Skimming on cattle pond, abundant along banks

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cedric_lee

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2014

Περιγραφή

This is one of the fascinating all-female species of whiptail. In these species the adults lay eggs that have not been externally fertilized but instead are clones of the mother..

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mi2camatt

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2019 11:48 PM PDT

Περιγραφή

No clue ... help me out spider people. Found on my cooler along the Kings River east of Pine Flat Reservoir.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deanna54

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 05:24 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019 09:51 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildmacro

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2019 07:01 PM PDT

Περιγραφή

On saddle-shaped false morel (Gyromitra infula).

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

behmrachel

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2019 11:19 AM PDT

Περιγραφή

Strange jigsaw spiderweb

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2019 01:23 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

abr

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 02:34 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flygrl67

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 02:03 PM PDT

Περιγραφή

Lizard in the Cottonwood fluff that was in piles everywhere

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinnaclesnp

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2019 09:26 PM PDT

Περιγραφή

Photo by R. Eisner

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 07:07 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Λινυφιίδες Οικογένεια Linyphiidae

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2019 09:36 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

metsa

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2019 01:46 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2019 02:08 PM PDT

Τόπος

Woodside, CA, USA (Google, OSM)