Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccarrollc1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2020 11:38 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conhawn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 03:47 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eraskin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Περιγραφή

extra chela

found by Hugh Faust during mussel survey in the Obed River

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustin_lynch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2018 01:23 PM CDT

Περιγραφή

Trawling. AGFC/ANHC survey. With Jeff Quinn. Representative samples vouchered at AGFC.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flmultispecies

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flmultispecies

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

i think

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flmultispecies

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soph1122

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 03:23 PM CDT

Τόπος

Warrenton, MO, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maurer416

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 12:43 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgglon

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2019 12:07 PM EDT

Περιγραφή

Notable because this is the new type locality of the species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_coulter

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tortuga_rapido

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2017 11:02 AM EDT

Περιγραφή

Composite photo shows Silverjaw Minnow (top), Central Bigmouth Shiner (middle), and Sand Shiner (bottom).

Fish were sampled as part of an IBI stream assessment conducted by Cleveland Metroparks staff.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennmer

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 11:51 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jforbes3

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I count 8 anal rays

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpbiologist-dtoth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uamwildlife

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2019 08:46 PM UTC