Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gedtranter

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 10:58 PM AEST

Περιγραφή

Eating a fish.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherburwell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 04:09 PM AEST

Τόπος

Canungra Creek (Google, OSM)

Περιγραφή

After seeing an ovipositing female we realised what the egg batches of Northern Riffle Darner look like. Several batches of eggs just under or just above the water line in the same general area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_winterflood

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Green-striped Darner, female, found within two metres of Davies Creek moving between roosts in high foliage.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 02:33 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gedtranter

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 10:30 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lily_kumpe

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 02:11 PM AEST

Περιγραφή

Nest present on border of 7th Brigade and Marchant Park where earth moving was taking place. Site supervisor said pest controller visits monthly.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shechosetofly

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 04:52 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waynew-m

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 02:23 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 12:38 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherburwell

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 11:19 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

gedtranter

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 07:12 PM BST

Τόπος

Lincolnshire, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectid

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Palawan, PH (Google, OSM)

Περιγραφή

Single specimen of Damselfly found in shade along rainforest stream

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy48

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 11:57 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stijn-de-win

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Philippines (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stijn-de-win

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Quezon, PH (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hsn2422

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Hualien, TW-TA, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 09:35 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damiannarelleddwfauna

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2015 11:14 AM AEST

Περιγραφή

Male

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damiannarelleddwfauna

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Male, several about patrolling the creek, landing infrequently.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stijn-de-win

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 12:12 PM CET

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stijn-de-win

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Philippines (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofiazed1

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 11:18 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliesarna

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 01:25 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethan241

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 11:47 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garryinnes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 04:00 PM AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdoug7405

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2022 10:50 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dadegroot

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 08:32 PM AEST

Περιγραφή

First time I've found any on our property. Growing on the side of an old stump.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2020 10:12 AM PDT

Περιγραφή

spores = ~ 33 x 14 um
asci = 280-300 x 18-20 um
melzer's reagent = spores brown slightly, and some to some internal bits to the asci

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamika_lunn

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 11:24 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliesarna

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2021 03:37 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliesarna

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 07:36 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yolande20nature

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 03:49 PM AEST