Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwh

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2020 12:46 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 12:06 PM EDT

Τόπος

Lexington, KY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahfields

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floracliff

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2018 12:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbyasher

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2016 04:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timcole

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2014 01:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnpclare

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2013

Περιγραφή

Adults and eggs in headwater stream.