Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego781

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 10:54 PM -03

Τόπος

Cerro Poqui (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chileotaxus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 09:23 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardoifaundez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 11:39 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterpeterson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 01:13 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2019 01:32 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_silva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 11:35 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_silva

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 11:59 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_silva

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 09:09 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 01:05 PM -03

Περιγραφή

Abeja Nativa, la (Notanthidium rudolphi), pecoreando flores de Adesmia (Adesmia confusa) .
Interrelación Floral: Notanthidium rudolphi - (Adesmia confusa) .
(*): Identificado por ricardo_huenuanca .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2019 01:55 PM -03

Περιγραφή

Abeja Nativa, la (Anthidium colliguayanum) .

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2020 06:00 PM -03

Περιγραφή

Avispa alfarera, la (Hypodynerus aceitunoi) incluída en el grupo (Hypodynerus caupolicanus),fabricando su nido. Se adjunta el esquema corporal de esta especie, editado del trabajo: Las especies del grupo de Hypodynerus caupolicanus (Reed, 1893) (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae), con descripción de dos nuevas especies de Chile de Roberto Barrera-Medinay Bolívar R. Garcete-Barrett del 2021.
Este nombre de especie no está reconocida por Inat, así que lo dejaré como (Hypodynerus caupolicanus).

(): Identificada por ricardo_huenuanca .
Queda corregida al género Gayella.
(
*): Corregido por hypodynerus .
El esquema corporal de una especie es una referencia importante, pero no necesariamente determina la especie.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2020 10:27 AM -03

Περιγραφή

Tábano florícola, el (Mycteromyia conica) reactivándose tomando Sol .
(*): Identificada por ricardo_huenuanca .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardo_huenuanca

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 01:06 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ignaciotorres

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2021 11:21 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lartundo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2018 05:10 PM -03

Περιγραφή

Comiendo una araña, desmembrándola en realidad.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielaperezorellana

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2017 05:12 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielaperezorellana

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2017 05:12 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2020 02:56 PM -03

Περιγραφή

Avispa de la Familia Ichneumonidae, la (Trachysphyrus irinus).
(*): Identificado por ricardo_huenuanca .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardo_huenuanca

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Osorno, CL-LL, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 05:40 PM -03

Περιγραφή

Abeja endémica de Chile, la (Chalepogenus rozeni) pecoreando flores endémicas,el Huilmo o Lirio Chileno(Sisyrinchium striatum), cultivado.
Interrelación Floral: Chalepogenus rozeni - (Sisyrinchium striatum) .
(*): Identificada por ricardo_huenuanca .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2019 05:30 PM -03

Περιγραφή

Abeja nativa, la (Lonchopria zonalis), pecoreando y apareándose en flores de Corontillo (Escallonia pulverulenta).
Interrelación Floral : Lonchopria zonalis- (Escallonia pulverulenta) .
(*): Identificada por ricardo_huenuanca .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2019 01:50 PM -04

Περιγραφή

Abeja nativa, la (Corynura herbsti), pecoreando flores de Cochiguay (Colliguaja odorifera) .
Interrelación Floral: Corynura herbsti - (Colliguaja odorifera) .
(*): Identificada por sebastian-andrade-t .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 12:34 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2018 04:10 PM -02

Περιγραφή

Abeja nativa, la (Megachile pollinosa) , pecoreando flores del género Senecio .
Relación Floral: Megachile pollinosa - (Senecio sp.) .

(*): Identificada por ricardo_huenuanca .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisvaldes

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 05:18 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisvaldes

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 06:03 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hualo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2007 04:56 PM -02

Περιγραφή

Hoja típica

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2018 03:00 PM -02

Περιγραφή

Mosca Bombyliidae, la (Hallidia plumipilosa).
(*): Identificado por ricardo_huenuanca .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 02:30 PM -03

Περιγραφή

Mosca de la familia Bombyliidae, la (Anthrax bellulus), libando flores silvestres .
(*): Identificado por ricardo_huenuanca .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2019 04:30 PM -03

Περιγραφή

Mosca de la familia Bombyliidae, la (Paranthrax calogastra).
(*): Identificado por ricardo_huenuanca .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2019 01:25 PM -03

Περιγραφή

Mosca de la familia Bombyliidae, la (Phthiria chilena), libando flores de planta introducida de jardín (Geranium sanguineum) .
Interrelación Floral: Phthiria chilena - (Geranium sanguineum) .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 08:17 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johanandrianoff

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 01:47 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2015 11:14 AM CET

Περιγραφή

A male.
November 2015.
Osorno, Chile.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgardonn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgardonn

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 02:11 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgardonn

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2021 06:43 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2015 12:32 PM CET

Περιγραφή

A male.
November 2015.
Río Tranallaquin, Osorno, Chile.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2015 08:18 PM CET

Περιγραφή

A female of this cordulid Patagonia endemic.
November 2015.
San Martin de los Andes, Neuquén, Argentina.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicentevaldesguzman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2018 11:01 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2015 02:04 PM CET

Περιγραφή

A posed male Redspot.
November 2015.
Río Tranallaquin, Osorno, Chile.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrich

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2014 01:16 PM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoalmendras

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 01:37 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrich

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2014 01:47 PM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2015 08:56 PM CET

Περιγραφή

A posed female.
November 2015.
San Martin de los Andes, Neuquén, Argentina.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2021 06:50 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_silva

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 12:18 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Libélula , el (Neogomphus bidens) . Nuevo InatFirts para la comunidad Inaturalist.
(*): Identificado por ricardo_huenuanca .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardo_huenuanca

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 05:43 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2020 12:40 PM -03

Περιγραφή

Tabano, el (Esenbeckia fascipennis), recién nacido sobre hojas de Litre (Lithraea cáustica).
(*): Identificada por ricardo_huenuanca .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2018 01:10 PM -02

Περιγραφή

Mosca de la familia Bombyliidae, la (Aphoebantus chilensis).
(*): Identificada por ricardo_huenuanca .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2019 05:10 PM -03

Περιγραφή

Mosca de la familia Bombyliidae, (Anthrax inordinatus) .
(*): Identificada por ricardo_huenuanca .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018

Περιγραφή

Mosca de la Familia Syrphidae (Platycheirus fenestrata) en flor de Margarita Amarilla (Euryops pectinatus) una planta de jardín introducida.
Interrelación Floral: Platycheirus fenestrata-(Euryops pectinatus).
(*): Identificado por ricardo_huenuanca .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablonunezfuentes

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 01:51 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardo_huenuanca

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2020 04:17 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardo_huenuanca

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2019 01:51 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javierperezc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2019 10:02 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardo_huenuanca

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2019 11:39 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmauriciocontreras

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2021 02:04 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmauriciocontreras

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 02:30 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2016 11:32 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlossch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2013 12:00 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2018 02:59 PM -03

Περιγραφή

Una mosca (Myolepta haemorrhoidalis) de la familia (Syrphidae), en hoja del árbol Molle (Schinus latifolius).
(*): Identificada por ricardo_huenuanca .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 06:08 PM -03

Περιγραφή

este es hematófago. Uno de los chupasangre con los que hay que lidiar en Chiloé. Vuelo rápido y silencioso, tampoco se siente la picadura, hasta pasado un buen rato.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mohamedfadly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2015 02:11 PM EET

Τόπος

Zifta, EG-GH, EG (Google, OSM)

Περιγραφή

A photograph of the male and female of the banded garden spider. The male is the small one, the female is the big one.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2019

Περιγραφή

Mosca (Nothoschistus melampogon) de la Familia Bombyliidae en flores de Romerillo (Baccharis linearis).
(*): Identificada por ricardo_huenuanca .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 01:50 PM -03

Περιγραφή

Mosca de la familia Bombyliidae (Nothoschistus melampogon), libando flores de Menta Negra (Mentha x piperita) .
Relación Floral: Nothoschistus melampogon - (Mentha x piperita) .
(*): Identificada por ricardo_huenuanca .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2019

Περιγραφή

Mosca de la Familia Syrphidae (Dolichogyna nigripes).
(*): Identificada por ricardo_huenuanca .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2018 02:05 PM -02

Περιγραφή

Mosca de la familia Conopiadae, la (Physocephala segethi) .
(*): Identificada por arbonius .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 03:41 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrich

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2014 05:34 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicentevaldesguzman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2017 05:07 AM HST

Περιγραφή

Hembre de pronoto con tonos rojizos, macho con tonos verdes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiascortes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Mosca de la familia Tachinidae, la (Ectophasiopsis arcuata -macho), en hojas de Poroto.
(*):Identificada por ricardo_huenuanca .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javierperezc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 05:58 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardomillaresgmez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2019 11:42 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felixduran

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristobal_tello

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 02:13 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camila_souza1

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 08:20 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Linares, CL-ML, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 04:31 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haroldgillibrand

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2019 06:25 PM UTC

Τόπος

Aysén, Chile (Google, OSM)

Περιγραφή

Morfo rojizo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niboldus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2018 01:26 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmauriciocontreras

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2018 05:13 PM -04

Τόπος

Antofagasta, Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charif_tala

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgagliardia

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020 01:40 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielaperezorellana

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2013 11:33 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinoli

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 04:29 PM HST

Περιγραφή

También vimos L. cyanogaster, pero no alcancé a sacarle foto.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_ferrari

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2016 08:05 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jachatata

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 01:46 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2020 04:55 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgagliardia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2021 08:32 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brunobertin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2020 11:41 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgagliardia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2021 09:15 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javierperezc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delafuentedario

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020