Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 05:06 PM CST

Περιγραφή

En el Parque España, barrio Villa Concepción, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 04:49 PM CST

Περιγραφή

En el Parque España, barrio Villa Concepción, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 04:44 PM CST

Περιγραφή

En el Parque España, barrio Villa Concepción, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 01:36 PM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

Isla de Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 01:11 PM CST

Περιγραφή

En el Parque España, barrio Villa Concepción, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 01:05 PM CST

Περιγραφή

En el Parque España, barrio Villa Concepción, Flores, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 01:01 PM CST

Περιγραφή

En el Parque España, barrio Villa Concepción, Flores, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 12:59 PM CST

Περιγραφή

En el Parque España, barrio Villa Concepción, Flores, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 05:27 PM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Orillas del lago Petén Itzá, calle a Jobompiche.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 05:16 PM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Orillas del lago Petén Itzá, calle a Jobompiche. El pato se sumergió antes. Lleva un pescadito en el pico.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 05:13 PM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Orillas del lago Petén Itzá, calle a Jobompiche.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 05:15 PM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Orillas del lago Petén Itzá, calle a Jobompiche.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 05:11 PM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Orillas del lago Petén Itzá, calle a Jobompiche.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 05:06 PM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Orillas del lago Petén Itzá, calle a Jobompiche.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 05:01 PM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Orillas del lago Petén Itzá, calle a Jobompiche.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 04:57 PM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Orillas del lago Petén Itzá, calle a Jobompiche.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 04:56 PM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Orillas del lago Petén Itzá, calle a Jobompiche.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 04:55 PM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Orillas del lago Petén Itzá, calle a Jobompiche.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 04:52 PM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

En El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Orillas del lago Petén Itzá, calle a Jobompiche.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 04:51 PM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

En El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Orillas del lago Petén Itzá, calle a Jobompiche.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 04:47 PM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Orillas del lago Petén Itzá. Camino a Jobompiche.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 01:59 PM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Camino a la laguna Zacpetén.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 04:44 PM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Orillas del lago Petén Itzá, calle a Jobompiche.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 02:03 PM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Camino a la laguna Zacpetén.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 12:23 PM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Camino a la laguna Zacpetén. Pequeños escarabajos peloteros verdes felices.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 01:58 PM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Camino a la laguna Zacpetén. Creo que lo que tiene en la boca es un escarabajo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 01:15 PM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Camino a la laguna Zacpetén. Parece que se están apareando.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 01:10 PM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Camino a la laguna Zacpetén.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 01:08 PM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Camino a la laguna Zacpetén.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 07:43 AM CST

Περιγραφή

Estas son las flores de la chaya. El Remate, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Petén, GT (Google, OSM)

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 09:42 PM CST

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. En época de lluvia se ven más arañas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 12:22 PM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

Camino a la laguna Zacpetén, Flores, Guatemala. Pequeño escarabajo pelotero verde.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 08:06 AM CST

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Petén, GT (Google, OSM)

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Muchos animales visitan nuestras casas. En época de lluvias se pueden observar más tarántulas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 09:51 PM CST

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. La biodiversidad visita las viviendas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 09:39 PM CST

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. La biodiversidad visita las viviendas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 09:35 PM CST

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. La biodiversidad visita las viviendas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 09:57 PM CST

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Polilla de entre 20-25 mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 11:40 AM CST

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Araña bastante grande con las patas extendidas. Estaba protegiendo esa "cápsula" blanca que tiene debajo de su cuerpo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 07:30 PM CST

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. En la casa viven varios geckos, salen por la noche para alimentarse/cazar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 02:24 PM CST

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Camino a la laguna Zacpetén. Está debajo de unas hojas de chaya. Le gusta mantenerse ahí.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 10:00 AM CST

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Camino a la laguna Zacpetén.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 11:26 AM CST

Περιγραφή

En la entrada de Flores, por la Despensa Familiar. Se cayó del nido.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 11:12 AM CST

Περιγραφή

En la entrada de Flores, por la Despensa Familiar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 11:10 AM CST

Περιγραφή

En la entrada de Flores, por la Despensa Familiar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 11:07 AM CST

Περιγραφή

En la entrada de Flores, por la Despensa Familiar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 11:05 AM CST

Περιγραφή

En la entrada de Flores, por la Despensa Familiar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 11:04 AM CST

Περιγραφή

En la entrada de Flores, por la Despensa Familiar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 11:01 AM CST

Περιγραφή

En la entrada de Flores, por la Despensa Familiar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 10:59 AM CST

Περιγραφή

En la entrada de Flores, por la Despensa Familiar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 10:58 AM CST

Περιγραφή

En la entrada de Flores, cerca de la Despensa Familiar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 10:57 AM CST

Περιγραφή

En la entrada de Flores, cerca de la Despensa Familiar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 10:57 AM CST

Περιγραφή

En la entrada de Flores, cerca de la Despensa Familiar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 10:57 AM CST

Περιγραφή

En la entrada de Flores, cerca de la Despensa Familiar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:54 AM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

Isla de Flores, Petén, Guatemala. Caminando por el Paseo externo que circunvala la isla.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περιστέρι (Columba livia)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:52 AM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

Isla de Flores, Petén, Guatemala. Rodeando la isla por el Paseo externo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:49 AM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

Isla de Flores, Petén, Guatemala. Rodeando la isla por el Paseo externo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:46 AM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

Isla de Flores, Petén, Guatemala. Rodeando la isla por el Paseo externo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπομέα (Γένος Ipomoea)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:44 AM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

Isla de Flores, Petén, Guatemala. Rodeando la isla por el Paseo externo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:37 AM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

Isla de Flores, Petén, Guatemala. Rodeando la isla por el Paseo externo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 11:35 AM CST

Περιγραφή

En Jobompiche, San José, Petén, Guatemala. Orillas del lago Petén Itzá.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:35 AM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

En la isla de Flores, Petén. Rodeando la isla por el Paseo externo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:31 AM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

En la isla de Flores, Petén. Rodeando la isla por el Paseo externo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:33 AM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

En la isla de Flores, Petén. Rodeando la isla por el Paseo externo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:31 AM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

En la isla de Flores, Petén. Rodeando la isla por el Paseo externo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:29 AM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

En la isla de Flores, Petén. Rodeando la isla por el Paseo externo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 04:00 PM CST

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Camino a la laguna Zacpetén.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:25 AM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

Isla de Flores, Petén, Guatemala. En el Paseo que circunvala la isla.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:19 AM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

Isla de Flores, Petén, Guatemala. En el Paseo que circunvala la isla.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:17 AM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

Isla de Flores, Petén, Guatemala. En el Paseo que circunvala la isla.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 01:14 PM CST

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Hongos en una cavidad de un árbol.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 01:11 PM CST

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 01:09 PM CST

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 01:08 PM CST

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 10:29 AM CST

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Orillas del lago Petén Itzá.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλιοτρόπιο Το Αγγειόσπερμο (Heliotropium angiospermum)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 01:03 PM CST

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Calle a Jobompiche, orillas del lago Petén Itzá.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 12:54 PM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Calle a Jobompiche, orillas del lago Petén Itzá.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 12:49 PM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Calle a Jobompiche, orillas del lago Petén Itzá.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 12:46 PM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Calle a Jobompiche, orillas del lago Petén Itzá.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 12:37 PM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Calle a Jobompiche, lago Petén Itzá.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 12:07 PM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

En uno de los muelles de El Remate, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 12:01 PM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

Cementerio de El Remate, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 12:00 PM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

Cementerio de El Remate, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 11:44 AM CST

Περιγραφή

En el Biotopo Protegido Cerro Cahuí, San José, Petén, Guatemala. En el estanque cerca del cementerio de El Remate. Preciosos ojos rojos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 10:58 AM CST

Περιγραφή

En el Biotopo Protegido Cerro Cahuí, San José, Petén, Guatemala. En el estanque cerca del cementerio de El Remate.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 10:57 AM CST

Περιγραφή

En el Biotopo Protegido Cerro Cahuí, San José, Petén, Guatemala. En el estanque cerca del cementerio de El Remate.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 10:49 AM CST

Περιγραφή

En el Biotopo Protegido Cerro Cahuí, San José, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 10:57 AM CST

Περιγραφή

En el Biotopo Protegido Cerro Cahuí, San José Petén, Guatemala. En el estanque cerca del cementerio de El Remate. Muy delgada y pequeña de tamaño.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 10:55 AM CST

Περιγραφή

En el Biotopo Protegido Cerro Cahuí, San José Petén, Guatemala. En el estanque cerca del cementerio de El Remate.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 10:49 AM CST

Περιγραφή

En el Biotopo Protegido Cerro Cahuí, San José Petén, Guatemala. En el estanque cerca del cementerio de El Remate.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 09:45 PM CST

Περιγραφή

El Remate, Flores, Petén, Guatemala. Camino a la laguna Zacpetén. Pequeña, apenas 1 cm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 10:53 AM CST

Περιγραφή

En el Biotopo Protegido Cerro Cahuí, San José, Petén, Guatemala. En el estanque también hay tortugas. Esta es la primera vez que veo una. No la toqué, me pareció enferma.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 10:52 AM CST

Περιγραφή

En el Biotopo Protegido Cerro Cahuí, San José, Petén, Guatemala. En el estanque abundan estos grandes caracoles. Son fuente de alimento para algunas aves que tienen la habilidad de romper la concha con el pico.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 10:50 AM CST

Περιγραφή

En el Biotopo Protegido Cerro Cahuí, San José, Petén, Guatemala. En el estanque que hay abajo del cementerio de El Remate cohabitan también varias especies de libélulas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 10:49 AM CST

Περιγραφή

En el Biotopo Protegido Cerro Cahuí, San José, Petén, Guatemala. En el estanque que hay abajo del cementerio de El Remate cohabitan también varias especies de libélulas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσικνιάς (Egretta caerulea)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 10:23 AM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

En el Biotopo Protegido Cerro Cahuí, El Remate, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 10:47 AM CST

Περιγραφή

En el Biotopo Protegido Cerro Cahuí, San José, Petén, Guatemala. Rodeando la charca.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 10:34 AM CST

Περιγραφή

En el Biotopo Protegido Cerro Cahuí, San José, Petén, Guatemala. Rodeando la charca.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 10:21 AM CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

En el Biotopo Protegido Cerro Cahuí, El Remate, Petén, Guatemala.