Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 09:24 ΠΜ CST

Περιγραφή

In the garden. New home, new biodiversity. Observation 461.
El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 01:24 ΜΜ CST

Περιγραφή

Around lake Petén Itzá. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 01:23 ΜΜ CST

Περιγραφή

Around lake Petén Itzá. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρίχρωμος Ερωδιός (Egretta tricolor)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 01:33 ΜΜ CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

Around lake Petén Itzá. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 01:35 ΜΜ CST

Περιγραφή

Around lake Petén Itzá. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 01:42 ΜΜ CST

Περιγραφή

Around lake Petén Itzá. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 02:15 ΜΜ CST

Περιγραφή

Around lake Petén Itzá. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 02:24 ΜΜ CST

Περιγραφή

Around lake Petén Itzá. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 02:26 ΜΜ CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

Around lake Petén Itzá. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρίχρωμος Ερωδιός (Egretta tricolor)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 02:29 ΜΜ CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

Around lake Petén Itzá. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 11:03 ΠΜ CST

Περιγραφή

Feeding on Costus genus plant.
In the garden. New home, new biodiversity. Observation 451.
El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 12:57 ΜΜ CST

Περιγραφή

The colony has grown a lot!
The first time I observed this Polistes instabilis colony was two months ago (https://guatemala.inaturalist.org/observations/183162591).
Now we can say this is really a large colony with more than 100 individuals!
The nest is in the back of the garden, with no direct sunlight, under a sheet roof, protected from rain and wind.
New home, new biodiversity. Observation 452.
El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 08:51 ΠΜ CST

Περιγραφή

New home, new biodiversity. Observation 453.
El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 09:02 ΠΜ CST

Περιγραφή

New home, new biodiversity. Observation 454.
El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 09:11 ΠΜ CST

Περιγραφή

New home, new biodiversity. Observation 455.
El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 09:14 ΠΜ CST

Περιγραφή

New home, new biodiversity. Observation 456.
El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 09:16 ΠΜ CST

Περιγραφή

New home, new biodiversity. Observation 457.
El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 09:17 ΠΜ CST

Περιγραφή

New home, new biodiversity. Observation 458.
El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 09:21 ΠΜ CST

Περιγραφή

New home, new biodiversity. Observation 459.
El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 09:23 ΠΜ CST

Περιγραφή

New home, new biodiversity. Observation 460.
El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 09:01 ΠΜ CST

Περιγραφή

In the garden. New home, new biodiversity. Observation 443.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 09:04 ΠΜ CST

Περιγραφή

In the garden. New home, new biodiversity. Observation 444.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 09:37 ΜΜ CST

Περιγραφή

Inside the house. Living room. At night.
New home, new biodiversity. Observation 445.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 10:49 ΠΜ CST

Περιγραφή

In the garden. New home, new biodiversity. Observation 446.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 10:50 ΠΜ CST

Περιγραφή

In the garden. New home, new biodiversity. Observation 447.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 10:51 ΠΜ CST

Περιγραφή

In the garden. New home, new biodiversity. Observation 448.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 10:57 ΠΜ CST

Περιγραφή

This plant is cultivated. It is called "loroco". It is a climbing vine and the flowers and buds are edible, used for cooking.
In the garden. New home, new biodiversity. Observation 449.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 11:00 ΠΜ CST

Περιγραφή

I think they are feeding.
In the garden. New home, new biodiversity. Observation 450.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 03:48 ΜΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 331.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 03:55 ΜΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 332.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 04:03 ΜΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 333.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 08:38 ΠΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 334.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 08:39 ΠΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 335.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 08:40 ΠΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 336.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 08:42 ΠΜ CST

Περιγραφή

Mating.
Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 337.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 08:43 ΠΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 339.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 08:44 ΠΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 440.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 11:07 ΠΜ CST

Περιγραφή

In a dirt road to Salpetén lagoon. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 11:10 ΠΜ CST

Περιγραφή

In a dirt road to Salpetén lagoon. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 08:59 ΜΜ CST

Περιγραφή

Inside the house. Bathroom. In the wall, at night.
Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 324.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 08:51 ΠΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 326.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 08:49 ΠΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 325.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 03:34 ΜΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 327.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 03:39 ΜΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 328.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 03:42 ΜΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 329.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 03:46 ΜΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 330.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 10:26 ΠΜ CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

In a dirt road to Salpetén lagoon. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 10:30 ΠΜ CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

In a dirt road to Salpetén lagoon. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 10:33 ΠΜ CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

In a dirt road to Salpetén lagoon. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 10:37 ΠΜ CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

In a dirt road to Salpetén lagoon. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 10:40 ΠΜ CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

In a dirt road to Salpetén lagoon. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 10:46 ΠΜ CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

Trapped in the spider web, trying to scape.
In a dirt road to Salpetén lagoon. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 10:48 ΠΜ CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

In a dirt road to Salpetén lagoon. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 10:51 ΠΜ CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

In a dirt road to Salpetén lagoon. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 10:58 ΠΜ CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

In a dirt road to Salpetén lagoon. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 11:02 ΠΜ CST

Περιγραφή

In a dirt road to Salpetén lagoon. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 11:47 ΜΜ CST

Περιγραφή

Inside the house. Bedroom. Mosquito net around the bed.
Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 319.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 09:12 ΠΜ CST

Περιγραφή

Inside the house. Living room. Sofa.
Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 320.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 12:31 ΜΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 321.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 09:32 ΜΜ CST

Περιγραφή

Inside the house. Bedroom. It was inside a plastic bag with clothes. At night. It was raining. I gently took the frog to the garden.
Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 322.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 09:39 ΠΜ CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

In a dirt road to Salpetén lagoon. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 01:13 ΜΜ CST

Περιγραφή

Inside the house. Bathroom. Under the washbasin. At night.
Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 323.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 09:53 ΠΜ CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

In a dirt road to Salpetén lagoon. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργιόπη (Γένος Argiope)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 10:11 ΠΜ CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

In a dirt road to Salpetén lagoon. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 10:04 ΠΜ CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

In a dirt road to Salpetén lagoon. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 10:19 ΠΜ CST

Τόπος

Flores, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

In a dirt road to Salpetén lagoon. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 01:01 ΜΜ CST

Περιγραφή

Lake Petén Itzá shore, El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 01:02 ΜΜ CST

Περιγραφή

Lake Petén Itzá shore, El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 01:03 ΜΜ CST

Περιγραφή

Lake Petén Itzá shore, El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 01:03 ΜΜ CST

Περιγραφή

Lake Petén Itzá shore, El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 01:06 ΜΜ CST

Περιγραφή

Lake Petén Itzá shore, El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 01:10 ΜΜ CST

Περιγραφή

Lake Petén Itzá shore, El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 01:30 ΜΜ CST

Περιγραφή

El Remate village school dirt road, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 01:32 ΜΜ CST

Περιγραφή

El Remate village school dirt road, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 01:34 ΜΜ CST

Περιγραφή

El Remate village school dirt road, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 01:41 ΜΜ CST

Περιγραφή

El Remate village school dirt road, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 12:13 ΜΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 309.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 12:16 ΜΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 310.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 12:17 ΜΜ CST

Περιγραφή

What an amazing camouflage! Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 311.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 12:20 ΜΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 312.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 12:27 ΜΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 313.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 12:36 ΜΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 314.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγόμορφα (Ανθυποτάξη Cicadomorpha)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 12:38 ΜΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 315.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 12:47 ΜΜ CST

Περιγραφή

What an amazing camouflage!
Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 316.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 03:56 ΜΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 317.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 03:58 ΜΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 318.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 11:49 ΠΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 299.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 11:50 ΠΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 300.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 11:51 ΠΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 301.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 11:55 ΠΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 302.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 11:56 ΠΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 303.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 11:56 ΠΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 304.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 11:58 ΠΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 305.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 11:59 ΠΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 306.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 12:01 ΜΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 307.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 12:05 ΜΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home at El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life sorrounds me. Observation 308.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 08:25 ΠΜ CST

Περιγραφή

Around Petén Itzá lake shore. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 08:26 ΠΜ CST

Περιγραφή

Around Petén Itzá lake shore. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 08:27 ΠΜ CST

Περιγραφή

Around Petén Itzá lake shore. El Remate village, Flores, Petén, Guatemala.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 08:34 ΠΜ CST

Περιγραφή

El Remate village school dirt road. Flores, Petén, Guatemala.