Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 04:25 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budbud

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 05:56 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 08:29 AM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 08:20 AM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 07:41 AM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andykerrin

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 11:31 AM CAT

Τόπος

Kasane, Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andykerrin

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 09:37 AM CAT

Τόπος

Kasane, Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

Unsure of species or genus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2015 09:09 AM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanparr

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 06:09 AM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanparr

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 06:09 AM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanparr

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Tutume, BW-CE, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 09:17 AM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2015 09:25 AM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2015 09:24 AM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2015 08:47 AM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 02:47 PM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroline_gsch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 02:45 PM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroline_gsch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 09:05 AM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroline_gsch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 12:31 PM CAT

Τόπος

Kasane, Botsuana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 03:37 PM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπομέα (Γένος Ipomoea)

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 04:35 PM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 05:09 PM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 05:15 PM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022

Τόπος

Serowe (Google, OSM)

Περιγραφή

one seen basalt rocky hillside

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022

Τόπος

Serowe (Google, OSM)

Περιγραφή

releasing fruit

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022

Τόπος

Serowe (Google, OSM)

Περιγραφή

First tree I have seen with leaves and flowers this season. Most trees in the area just have leaf buds.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 07:49 AM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 03:41 PM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2015 03:47 PM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022

Τόπος

Serowe (Google, OSM)

Περιγραφή

On sandstone side of hill. Most of the hill was made of basalt.

These plants are mainly found in the almost flat sandstone areas of the hill

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2007 12:46 PM CAT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2007 12:46 PM CAT

Περιγραφή

Caterpillars on Albuca abyssinica: https://www.inaturalist.org/observations/131427055

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

flowering

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

one plant growing on pile black cotton soil which had been dug out of a deep trench for a sewage pipe.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

On mulberry leaf.
https://www.inaturalist.org/observations/131047582
In mid August there are a few adults on underside of mulberry leaves but no larvae or pupae seen at all (yet!).
By 5.8.22 all old leaves had fallen off the mulberry tree and though out first two weeks of august new leaves and fruit were developing on the trees in profusion.
It is assumed that the new leaves have no fungus for psyllobora !

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

First flowers I have personally seen this August but the plant probably have been flowering already for a week.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

abundant in small area which was mois t in cold weather in June/July with seepage from nearby hill. lot of white salts on soil nearby.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

flowering

very tall plant competeing with a vacheliia tortilis shrub. plant green, while most in the area have redder stems.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

two very browsed plants on top of small sandstone hill.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022

Τόπος

Gaborone Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

near small pool of water.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

weed in garden. area not watered at all.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

With tree parasite

on very eroded area wih a lot of calcrete.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022

Περιγραφή

something causing gall on spirostachys sp see https://www.inaturalist.org/observations/118404083

could galls like these be caused by a wasp ?
See https://journals.co.za/doi/pdf/10.10520/AJA10213589_102

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 02:00 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 01:48 PM SAST

Περιγραφή

Is this invasive?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2007 12:00 PM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 12:15 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 08:05 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 11:04 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 10:30 AM SAST

Τόπος

Klein Bay, WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2007 09:47 AM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2007 09:47 AM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2004 12:19 AM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonny93

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 12:51 PM CAT

Περιγραφή

??? Widespread on African savannah and woodland. Very fragrant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard_mazebedi

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 12:27 PM CAT

Τόπος

Motlhabaneng Hills (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2017 01:37 PM EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2017 08:17 AM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 10:38 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derekdlh

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 05:05 PM CAT

Τόπος

Gaborone, Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derekdlh

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 06:51 AM CAT

Τόπος

Bobonong, Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2017 05:52 PM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 03:15 PM CAT

Τόπος

Tutume, BW-CE, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 03:16 PM CAT

Τόπος

Tutume, BW-CE, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 04:04 PM CAT

Τόπος

Tutume, BW-CE, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 04:08 PM CAT

Τόπος

Tutume, BW-CE, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

attracted to light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdabs

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 11:53 AM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

branches but not leaves covered with a black fungus. https://www.inaturalist.org/observations/126790749

Most trees in the area dont have the fungus while others have the fungus on both leaves and branches.

Bark had been removed from part of the tree for making medicines. See the last picture.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

Flower about 1 cm diameter and plant about 5 cm tall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siegwalt

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 02:38 PM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022

Τόπος

Mogorosi Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

roadside on limestone outcrop

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derekdlh

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 04:26 PM CAT

Τόπος

Gaborone, Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derekdlh

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 05:15 PM CAT

Τόπος

Gaborone, Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

With buprestidae sp on flower. see https://www.inaturalist.org/observations/126224373

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

On bare basalt rock hillside with very little soil

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

fruit

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

very large numbers in flower

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωχός (Γένος Sonchus)

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

in small island in rocky stream with flowing water

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biffie

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 10:14 AM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biffie

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 02:14 PM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biffie

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 02:46 PM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2017 03:55 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

many white and pale pink flowers in this small area. Flowers are blue elsewhere.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

in garden.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπομέα (Γένος Ipomoea)

Παρατηρητής

grant_reed_botswana

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 11:36 AM CAT

Περιγραφή

I suspect I. plebia

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπομέα (Γένος Ipomoea)

Παρατηρητής

grant_reed_botswana

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2021 09:31 AM CAT

Περιγραφή

I. sinensis?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grant_reed_botswana

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2021 09:27 AM CAT

Περιγραφή

I. sinensis?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022

Περιγραφή

flowering in middle of winter. I only sa one flower on the tree today.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άκαρι (Υφομοταξία Acari)

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022

Περιγραφή

Causing leaf galls on lower leaves of vangueria sp shrub

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022

Περιγραφή

Trees around an abandoned empty plot felled. The plants had previously been used for making hedge but grew into trees. They were chopped down at the end of 2021 leaving stumps. Residents in the area are now using the dried out trees as firewood. New growth has grown on the stumps. It will be interesting to see what fingi grow on the stumps.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022

Περιγραφή

Ga;ll on stem. See the galling agent here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruurd-van-donkelaar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2017 03:58 PM CAT

Τόπος

CKGR, Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

Central Kalahari Game Reserve, Sunday Pan, Botswana

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grant_reed_botswana

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 09:37 AM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grant_reed_botswana

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 12:36 PM CAT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simontonge

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 01:42 PM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022

Περιγραφή

fruiting

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022

Περιγραφή

with stem gall, There was nothing inside and two holes where perhaps insects had emerged. Galling agent observation is here.https://www.inaturalist.org/observations/124124202

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyoni-pete

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 1995

Περιγραφή

6477 Scanned from an old slide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

Trees in open space which was previously a residential area here garden trees have grown up and are now very large. It cannot be determined that the trees were humanly planted or self-planted.

Insects on fruit https://www.inaturalist.org/observations/124220421