Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerritgoosen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 06:22 ΜΜ CAT

Περιγραφή

This was growing out of an acacia tree it was clearly 2 different species of trees that joined......

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

side of sandstone hill

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

weed in garden. Shallow soil on rocky basalt hillside.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grant_reed_botswana

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 04:32 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023

Τόπος

Palapye Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

deep sand. Grounds of bus rank

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancymntlvo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 05:16 ΜΜ CAT

Τόπος

Ghanzi, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancymntlvo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 01:05 ΜΜ CAT

Τόπος

Ghanzi, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastianrog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 09:59 ΠΜ CAT

Τόπος

Ghanzi, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastianrog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 06:02 ΜΜ CAT

Τόπος

Ghanzi, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lyn_francey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 10:29 ΠΜ CAT

Τόπος

Chobe, Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartswana

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartswana

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2005 12:27 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derekdlh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 06:33 ΠΜ CAT

Τόπος

Hwange, Zimbabwe (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2003

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

top of Kgale hill.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

About 4 cm high. On highly grazed very rocky basalt hillside . Thick woody stem.
There has been no rain since April 23. Flowering before rainfall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

flowering

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianwhite

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 09:15 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancymntlvo

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 09:59 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπάραγος (Γένος Asparagus)

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023

Τόπος

Serowe (Google, OSM)

Περιγραφή

deep sand

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023

Τόπος

Serowe (Google, OSM)

Περιγραφή

Thorns with holes in centre of pairs.
Small tree. No flowers or fruit.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στύφνος (Solanum nigrum)

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

weed in garden

With aphids on underides of leaves and stalks of fruit https://www.inaturalist.org/observations/182937986

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkn

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 03:41 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

in dry pool at base of sandstone hill.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

flowering and budding.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

weed in garden

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

weed in vegetable plot

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

in garden

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

growing wild in garden.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2018 09:53 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maia_guerra

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 04:33 ΜΜ CAT

Τόπος

Serowe, Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maia_guerra

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 11:00 ΠΜ CAT

Τόπος

Sowa, Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023

Τόπος

Serowe (Google, OSM)

Περιγραφή

on top of basalt hill. Only one plant seen so not abundant here

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lougarou

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2009

Τόπος

Chobe, Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

Flowers open in morning but closed previous afternoon at 4 pm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2015 04:20 ΜΜ CAT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023

Τόπος

Serowe (Google, OSM)

Περιγραφή

flowers budding

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)

Παρατηρητής

jtak

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

North-West, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 11:07 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 02:44 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 02:18 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 02:17 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

North-West, BW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 11:22 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 01:17 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 12:15 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 10:35 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 05:53 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 10:30 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjaeger

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 11:15 ΠΜ CAT

Τόπος

Hwange, Simbabwe (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjaeger

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 01:01 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2018 09:38 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2018 09:57 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cuutamo

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2017 01:38 ΜΜ CAT

Τόπος

Chobe, Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 12:56 ΜΜ CAT

Τόπος

Seronga, Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 12:58 ΜΜ CAT

Τόπος

Seronga, Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 09:18 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maia_guerra

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 05:10 ΜΜ CAT

Τόπος

Serowe, Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 08:00 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

under rock bsalt hillside

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπάραγος (Γένος Asparagus)

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

black clay soil. near stream

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancymntlvo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 11:48 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancymntlvo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 11:55 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancymntlvo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 11:22 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

fruiting. On basalt hillside

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 10:55 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 10:50 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 12:01 ΜΜ CAT

Τόπος

Chobe, Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

fruiting. Basalt hillside.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

basalt hillside

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

in dry stream bed. Basalt hillside about 15 cm high.

There was a much smaller nearby plant with many flowers. see https://www.inaturalist.org/observations/171158270

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023

Τόπος

Serowe (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ardy3

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2023 11:00 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ardy3

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 07:39 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

jennyfynn1

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 10:00 ΠΜ CAT

Τόπος

Kgalagadi, BW (Google, OSM)

Περιγραφή

It was seen in the Tanqua Karoo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

bark removed for medicine.

No gum or resin exuding

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

with galls made by https://www.inaturalist.org/observations/170985035

There were far more galls on the ground than in the tree. Most had fallen off.

Basalt hillside near pool of water.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 11:07 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 06:21 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 05:11 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 09:32 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

basalt hillside

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 10:07 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

dry stream bed on basalt hillside
leaves less than 1 cm long. Plant about 10 cm high.
May be same species as a nearby plant which was fruiting .https://www.inaturalist.org/observations/171158045

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

growing as weed in cultivated strawberry patch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

Dry'dead' plant with 8 hairy galls.

https://www.inaturalist.org/observations/169802138

It was attached to a small vachellia tortilis bush.

On basalt hillside

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023

Τόπος

Serowe (Google, OSM)

Περιγραφή

garden escape on edge of village

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerritgoosen

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 07:18 ΠΜ CAT

Περιγραφή

VERY STRONG LAVENDER SMELL.... Grows in the clay sand all along the river.... this specific site has about 30 of these flowers in a line......

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2014 10:28 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2014 08:44 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 03:29 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

Very abundant but only a few plants flowering in mid-june, here

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janarve

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2008 09:02 ΠΜ CAT

Τόπος

Chobe, Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

Blomster på et tre, Chobe.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:01 ΜΜ CAT

Τόπος

Tutume, Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkn

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 12:05 ΜΜ CAT