Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtuttle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 10:53 AM EST

Περιγραφή

Monotropa brittonii — see last two photos showing dense pubescence on inside of flower part.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camcc

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungberg

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungberg

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whiteoak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 05:19 PM EST