Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nlitjens

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2015 07:27 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Unknown Callogobius goby from Cooktown, Queensland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnlenagan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2015 11:12 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiestykakapo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 03:29 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sin-guan

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2019 03:58 ΜΜ CST

Τόπος

Penghu, TW-TA, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydrophilus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2020 02:10 ΜΜ EST

Περιγραφή

Found in a tidal mangrove swamp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnlenagan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2015 12:03 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fubberpish

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fubberpish

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coenobita

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2019 10:37 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fubberpish

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 11:53 ΠΜ AEST

Περιγραφή

under bark

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_kurek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 09:50 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

george_vaughan

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paddy18

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 09:28 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dj_maple

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2014 12:26 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchwords

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 10:16 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συκιά (Ficus carica)

Παρατηρητής

chrisjonkers

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 05:43 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

penel1

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 11:56 ΠΜ SAST

Περιγραφή

common name is Manatoka

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun187

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 11:47 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malvernprimaryschool

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:53 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος Η Θαμνώδης (Τμήμα Rubus)

Παρατηρητής

tiffanykosch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 05:16 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis615

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 12:35 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Vine with many thorns on stems leaves with 5 leaflets edges rolled down densely silky hairy below flowers white

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος Η Θαμνώδης (Τμήμα Rubus)

Παρατηρητής

rayonvert

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 01:57 ΜΜ AEDT

Τόπος

Burnie (Google, OSM)

Περιγραφή

Side of road, thorny. Looks like wild raspberry.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

light-up-gold

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 03:00 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 01:15 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devonderaad

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 09:44 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pincetczy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 09:54 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnlenagan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2016 06:14 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mndiminuco

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 04:42 ΜΜ ChST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2012 02:56 ΜΜ +11

Τόπος

Ouémo (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 10:15 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manta_luke

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 03:31 ΜΜ NZST

Τόπος

Ba, FJ-W, FJ (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timcameron

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2017 04:05 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francescoric

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2019 11:37 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcastaneda-zarate

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Puebla, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abod_abdeen

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 01:30 ΜΜ +03

Τόπος

Red Sea, Aqaba, JO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ihur

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 05:36 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Water body

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυόπορο (Γένος Myoporum)

Παρατηρητής

daverichardson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2019 04:35 ΜΜ SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος Η Θαμνώδης (Τμήμα Rubus)

Παρατηρητής

cygnusa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος Η Θαμνώδης (Τμήμα Rubus)

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2018 08:27 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedjohansen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2018 01:25 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Id Ted Johansen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2018 11:57 ΠΜ AEST
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

jeremynaaykens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2018

Περιγραφή

Aquatic plant, Arid North West Australia (Pilbara) - Can't ID it. Herbarium also not sure. Looking for suggestions. Suspect it could be goodeniaceae...?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audissou

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2017 11:20 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vynbos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2018 12:07 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2012 01:38 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Growing on moss over granite slab.