Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Παρατηρητής

jacobkastruphaagensen

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 04:37 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Födosökande över höslått åker

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυνίδες (Οικογένεια Canidae)

Παρατηρητής

wiktorbort

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 03:28 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon169

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 06:00 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Not sure, maybe it is a black-headed but it would be strange knowing the place.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Λούγαρο (Spinus spinus)

Παρατηρητής

laurentbarthe

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2024 03:00 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπρομέτωπη Χήνα (Anser albifrons)

Παρατηρητής

pirol03

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 07:35 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκουρούνα (Corvus corone)

Παρατηρητής

frahome

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 03:41 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philodendronjoe

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 10:53 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

jeromeh14

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 11:39 ΠΜ SAST

Τόπος

Ifs, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκουρούνα (Corvus corone)

Παρατηρητής

joseph-naturalist

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 12:30 ΜΜ GMT

Τόπος

West Sussex, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλοκεφαλάς (Lanius excubitor)

Παρατηρητής

louis_marsaud

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 11:46 ΠΜ CET

Τόπος

Arles, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

louloubeney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 12:32 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκουρούνα (Corvus corone)

Παρατηρητής

christophe413

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 06:33 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

louis_marsaud

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 11:50 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 12:08 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκουρούνα (Corvus corone)

Παρατηρητής

vasyl_pokynchereda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:58 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkoffel

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2019 12:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjorn_arvidsson

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 07:03 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

nroche

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2022 04:24 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

jeromeblln

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 04:56 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yves_le_bail

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 03:52 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

toboe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2014 11:27 ΠΜ CET

Τόπος

Francia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

trulla

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 01:46 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

kylianvarin

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 04:45 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chatlotte_p

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 05:55 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

sylvain_deville

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 08:42 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denisl3108

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 03:52 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

fabienpiednoir

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2016 03:18 ΜΜ CEST

Περιγραφή

A pair, circling high above in the sky.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαβαρόνι (Corvus frugilegus)

Παρατηρητής

martinedesmolles

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 06:02 ΜΜ UTC
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

jaro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2015 11:04 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Λούγαρο (Spinus spinus)

Παρατηρητής

tkoffel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 01:51 ΜΜ CET

Τόπος

Doua, Lyon, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)

Παρατηρητής

guillaume_lemonnier

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 02:09 ΜΜ CEST

Περιγραφή

ailes bleues foncé / quasiment violet

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

le_biologiste

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 04:08 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

zacpeterson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 09:18 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοκελάδα (Anthus pratensis)

Παρατηρητής

johanni

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2023 12:45 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidroche

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 10:40 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)

Παρατηρητής

alvaro_alemany

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 06:27 ΜΜ CET

Τόπος

Sevilla, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus)

Παρατηρητής

tonywright-1955

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 07:35 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

orlane_i

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 06:10 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

orlane_i

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 09:27 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theohurtrel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 02:58 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρότρυγγας (Tringa erythropus)

Παρατηρητής

olena_fomina

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 10:13 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρότρυγγας (Tringa erythropus)

Παρατηρητής

mariyaushakova

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 09:33 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dedete

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 09:41 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)

Παρατηρητής

anton_abushin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 09:55 ΠΜ MSK

Τόπος

Elista, RU-KL, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llorenzho

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 10:54 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia)

Παρατηρητής

louvier

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 08:48 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Navré pour la qualité de l'image, mais il m'avait vu avant que je ne le vois et j'ai pas pu faire mieux !

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγροδίαιτος Του Έσερ (Polyommatus escheri)

Παρατηρητής

mpechaud

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2019

Περιγραφή

P.argus ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincent_vignon

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 03:20 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nedwards86

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 12:15 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvain_naturaliste

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 08:39 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lohyck

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 09:19 ΠΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυομμάτινα (Υποφυλή Polyommatina)

Παρατηρητής

debrawilson

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 01:19 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lou-baptiste_reboul

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 11:00 ΠΜ CEST

Περιγραφή

icarinus form

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγροδίαιτος Του Έσερ (Polyommatus escheri)

Παρατηρητής

anna_nikolenko

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 02:20 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesshov

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 04:24 ΜΜ CEST

Τόπος

Bézues-Bajon (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albenin

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 03:17 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlotte_cousty

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 10:37 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlotte_cousty

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 10:05 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυόμματος (Γένος Polyommatus)

Παρατηρητής

kmille_bl1

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 01:54 ΜΜ CEST

Τόπος

Croix de la Coche (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυόμματος (Γένος Polyommatus)

Παρατηρητής

tkoffel

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 03:05 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασοφυλλοσκόπος (Phylloscopus sibilatrix)

Παρατηρητής

alexis_be

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 08:06 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscar_dove

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dellimuffin

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 07:44 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dni_catipo

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 09:43 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

kakariki14

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2023 09:46 ΠΜ CET

Περιγραφή

Leucistic

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)

Παρατηρητής

dellimuffin

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 11:46 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοκελάδα (Anthus pratensis)

Παρατηρητής

tichovd

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 02:27 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlanachu

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 04:30 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοκελάδα (Anthus pratensis)

Παρατηρητής

le_biologiste

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 03:32 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rog973

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Τσίχλα (Turdus philomelos)

Παρατηρητής

gerardbattu

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 10:52 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)

Παρατηρητής

amelia08

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 04:32 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκό Βραχοχελίδονο (Ptyonoprogne rupestris)

Παρατηρητής

edouard_michoud

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 10:19 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίφτης (Milvus migrans)

Παρατηρητής

gail_force_winds

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 05:36 ΜΜ CEST

Τόπος

Thonon-les-Bains (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyril126

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 03:02 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοπαπαδίτσα (Poecile palustris)

Παρατηρητής

louvier

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 10:49 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)

Παρατηρητής

dellimuffin

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 02:57 ΜΜ CEST