Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκύλος (Canis familiaris)

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 05:07 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σέδο (Γένος Sedum)

Παρατηρητής

jf920

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)

Περιγραφή

The purpose of this observation is to upload comparative pictures of some similar species that are ofthen confused

Sedum species in the pictures:

3: S. praealtum and S. dendroideum
4: S. praealtum and S. confusum
5: S. kimnachii and S. confusum
6: S. confusum
7: S. kimnachii
8 and 9: S. dendroideum
10 and 11: S. praealtum
12: S. palmeri

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλάχη (Γένος Malva)

Παρατηρητής

caqalai

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2017 03:13 PM NZDT

Περιγραφή

Locally common just behind the beach at Taylors Mistake

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caqalai

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2016 01:23 PM NZDT

Περιγραφή

Growing in tussock grassland beside the Huntsbury Track

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολόχα (Malva sylvestris)

Παρατηρητής

buddenhagen_malezas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2019 01:30 PM HST

Περιγραφή

Not sure if its this or Geranium? Several growing wild in mowed park area near a playground.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obblue

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 03:41 PM HST

Περιγραφή

Sculpted by rabbits/hares

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahame

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2019

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2019 04:30 PM NZDT

Περιγραφή

Resting high up on a rimu.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwarren

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2016 01:55 PM NZDT

Περιγραφή

Up to 1 metre tall .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allisonwelch

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2017

Τόπος

greymouth (Google, OSM)

Περιγραφή

Lots of horopitu among ferns

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2017 11:25 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παθανθές (Γένος Passiflora)

Παρατηρητής

peteozich

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2017 02:29 PM NZST

Περιγραφή

White flowers. Is this common?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joepb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2017 10:37 AM NZDT

Περιγραφή

Not sure if this is regrowth from a fuchsia stump or it's growing in an old stump of another tree.