Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 12:41 ΜΜ CDT

Περιγραφή

in cavity in Platanus occidentalis. I thought it was Sciurus carolinensis, but CV and L. Hetrick-Volenberg suggested flying squirrel

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lundbergj

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 11:46 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckeye2020

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 12:53 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 01:03 ΜΜ CDT

Περιγραφή

visiting Berchemia scandens; orange on flagellomeres;@reg01 if correct ID, lifer family for me

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willkimpston

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 02:13 ΜΜ CDT

Τόπος

Benton Township (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

como_plants_animals_rocks

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

very small, .5 to 1.0 cm long been a few days, since i've seen this.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

como_plants_animals_rocks

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 04:25 ΜΜ CDT

Τόπος

Columbia, MO, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2017 10:16 ΠΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcriley

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 11:42 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayfly1963

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 04:02 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amoorehouse

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 10:23 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Came to night light sheet during Bio Blitz at Stony Hills Nature Preserve.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amoorehouse

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2017 12:07 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Male found on panicled aster in planted prairie. https://bugguide.net/node/view/1622496

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amoorehouse

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2017 12:15 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Found on dry woodland barrens at Robert Evers Land and Water Reserve.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherholm

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018 08:42 ΠΜ CDT

Τόπος

Princeton, MN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherholm

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 11:34 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Nesting in holes in sand embankment. One female (last photo) carrying a beetle.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

royaltyler

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018 06:40 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 01:21 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Burrow on eroded slope at edge of trail at top of bluff. Poor images, but if you've got any ideas @reg01. I'm guessing crabronid

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meowdle

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 04:57 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozarkpoppy

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 04:19 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshklostermann

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Crenulate ventral margin of F2-F7

Collected on Taraxacum sp. in suburban yard

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marklisa91

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 03:41 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Visible tibial spur on hind leg and expanded tarsus on middle leg

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_hall

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozarkpoppy

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 10:24 ΠΜ CDT

Περιγραφή

on American Bladdernut. creek th

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozarkpoppy

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 04:36 ΜΜ CDT

Περιγραφή

maybe? on Ohio Buckey. across road.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

como_plants_animals_rocks

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 03:28 ΜΜ CDT

Περιγραφή

this thing looks pretty neat. incredible looking insect!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awild2020

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 11:14 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

breedr

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 12:34 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hr_dragonfly

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2023 02:52 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshklostermann

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

maybe A. melleus?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

storm_petrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

several present on gravel drainage in woodland/forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshklostermann

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterwchen

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 03:14 ΜΜ CDT

Περιγραφή

The cricket is probably Velarifictorus micado: https://www.inaturalist.org/observations/54828624

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

storm_petrel

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 12:34 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loricvs

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 06:52 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bug_eric

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 10:40 ΠΜ MDT

Περιγραφή

With Heidi Eaton, so some overlap in observations.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bug_eric

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 03:18 ΜΜ MDT

Περιγραφή

With Heidi Eaton, so some duplicate observations.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nerdddad

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 02:34 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 03:44 ΜΜ CDT

Περιγραφή

visiting Pycnanthemum tenuifolium

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

storm_petrel

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 02:46 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drake172

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 02:38 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

como_plants_animals_rocks

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 02:10 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedmacrae

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

On sparsely-vegetated clay exposure in loess hilltop prairie remnant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedmacrae

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2018 03:50 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Sparsely vegetated clay exposures along roadway in dry-mesic upland forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolem42

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 11:11 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedmacrae

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2018 07:14 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On sparsely vegetated (in this case, soybean) dry sand deposits in the Missouri River floodplain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedmacrae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 11:49 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Xeric dolomite prairie remnant.
NOTE: This species is placed in the now-valid genus Cicindelidia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 12:23 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolmgold

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 11:23 ΠΜ HST

Περιγραφή

I suspect this is a Slender Baskettail rather than Common Baskettail due to the parrallel cerci. Submitted to OdonataCentral for vetting.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helmwige

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 12:50 ΜΜ CDT

Περιγραφή

CV Suggestion

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 03:10 ΜΜ CDT

Περιγραφή

visiting Eupatorium serotinum

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niangua79

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovelace_s

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 04:47 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

creedo

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 11:50 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Sheep Mtn

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derek_hameister

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2021 01:37 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkostecke

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2015 11:20 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

como_plants_animals_rocks

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

!! awesome !!
decided to walk back to my parked car the long way for about 100 yards more, and i saw/heard a longspur flock land 200 yards away. seemingly coming from nowhere (many birders out that day, someone must have flushed them). i approached carefully, but long before i could see them, they flushed. they went to another field, stayed there for a minute, flew and rattled again, into another field. 1 minute later they came back to the original spot i saw them, where i was conveniently and readily located. upon landing they were not vocal. they clearly didn't mind my presence, as i got to watch them feed for at least half an hour. love a little brown job, they were like mice, scurrying about. probably my county bird of the month. outside of a few oddballs that might show up in the future, i think i got all the birds on this property list, so thankfully can put this place on the never have to go back again list.

still on team longspur vs meadowlark

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2011 04:02 ΜΜ CDT

Περιγραφή

ODO Aeshnidae Anax longipes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)

Παρατηρητής

como_plants_animals_rocks

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2023 04:11 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

storm_petrel

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 02:49 ΜΜ PDT

Περιγραφή

My best guess on species. Found dead in oak hickory forest and open pasture area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 04:03 ΜΜ CDT

Περιγραφή

visiting Rhus aromatica

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 02:34 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beewilliams

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2019 09:42 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Bastardii?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric930

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 10:58 ΜΜ UTC

Τόπος

Columbia, MO, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmcmasters

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedmacrae

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2019 08:03 ΜΜ CDT

Τόπος

Benton, MO, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Male (L) and female (R) bedding down for the evening in a sand prairie remnant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyran2

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2017 07:31 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταχύτης (Γένος Tachytes)

Παρατηρητής

mmcmasters

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyran2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2019 11:20 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfaupel

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 04:25 ΜΜ CDT

Τόπος

Benton, MO, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Visiting Hymenopappus scabiosaeus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goth_lepidopterist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 11:05 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshklostermann

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Determined from specimens

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshklostermann

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

name_name_name

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2011 02:32 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amoorehouse

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2018 11:25 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Found on top of loess hill prairie at Grubb Hollow Hill Prairie Nature Preserve.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)

Παρατηρητής

charitys9

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 03:32 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherholm

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 02:00 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric930

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 12:57 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric930

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020

Τόπος

Columbia, MO, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric930

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2020 01:23 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildreturn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corystevens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 03:13 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meowdle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 04:36 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeff_lesh

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2014 02:16 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beewonder

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 11:44 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Plant is Pycnanthemum verticillatum
Hairy Mountain Mint
iN-275

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nlmurray

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris-kc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 05:39 ΜΜ CDT

Περιγραφή

First iNat observation in Missouri. Edge of the range of this western species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenkathriner

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 04:52 ΜΜ CDT

Τόπος

Kirkwood (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrooney

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 02:51 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svdr

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 11:44 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabeth315

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 12:41 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulabetz

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 12:39 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelwohlstadter

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 12:12 ΜΜ CDT

Τόπος

St. Louis, MO, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

halharris

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 02:12 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Sbee,practice

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelwohlstadter

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 06:12 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Scampering about under oak tree amongst branches and duff.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelwohlstadter

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2020 09:49 ΠΜ CDT

Περιγραφή

On Coreopsis lanceolata.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mo_natureseeker

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahwilson1

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 12:25 ΜΜ CDT

Τόπος

Brentwood, MO, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Sbee, 40, mustard (?)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svdr

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 11:45 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelwohlstadter

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 11:21 ΠΜ CDT

Τόπος

St. Louis, MO, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Chamaecrista fasciculata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krystalcoxon

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 02:23 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Sbee, 33, pumpkin