Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suelabbe

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2017 10:40 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabelle3005

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 11:59 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Parc National de Frontenac. Baie Sauvage du Grand Lac St-François.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suelabbe

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2019

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gemlin

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2010 11:21 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Observation faite dans le cadre de l’Initiative pour un atlas des libellules du Québec.

Observation made under the Initiative for a Quebec Dragonfly Survey.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rbern

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 01:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοντόουρη Νυφίτσα (Mustela richardsonii)

Παρατηρητής

simonboivin

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerritt

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2019 11:42 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinceless

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2018 03:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenclarkin

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2017 12:46 ΜΜ EDT

Τόπος

Joliette (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

md-in-ns15

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2012 02:43 ΜΜ EDT

Τόπος

Rigaud, QC, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

After leading an ode walk at nearby Baie Brazeau some of us searched pools at Rigaud, QC. I found two Comet Darners together on the same pool. One remained until 2012/07/07. Multiple observers - a first for Quebec.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnguerin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2019 06:13 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rbern

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2018 02:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rbern

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2012

Περιγραφή

Atlantic Ribbed Mussel
Geukensia demissa

This is a common species of bivalve (two-shelled) mollusc found mainly in the transition zone between the estuaries and salt marshes of Kouchibouguac. It is easy to recognize, given its resemblance to the Blue Mussel, but distinguished by the presence of “ribs” or waves in the shell that radiate from the umbo or original edge of the shell. When alive, it usually sports a yellow to brown periostracum or shell coating. Its shell can eventually look blue-black when dead, much like that of the Blue Mussel. In contrast, the Blue Mussel is blue to blue-black and smooth (unribbed) shell. In most regions where it occurs, the Ribbed Mussel is found most readily on the outer edges of a salt marsh where Salt-water Cordgrass, Spartina alterniflora, grows; this is also the case in Kouchibouguac. In fact, Ribbed Mussels usually position themselves vertically in the mud with their lower half buried and upper half exposed, often at the base of a Cordgrass plant.
In the southern United States, it has been shown that Ribbed Mussels are actually a key species in salt marshes there, aiding in the success of Salt-water Cordgrass. Indeed, Salt-water Cordgrass is the primary salt marsh bioengineering or natural structure-modifying species in many east coast salt marshes. Ribbed Mussels have been shown to be very helpful to the survival of this plant, at least in the southern US. There, these two species have a strongly mutualistic relationship, in which the mussels provide soil stabilization and increased nutrients to the grass, whereas the grass provides protection from predators and desiccation, as well as helping increase the oxygen concentration in its vicinity. It is likely that both these species have a similar relationship in our region, but this is in the process of being investigated by aquatic scientists in our local universities.

Moule côtelée de l’Atlantique
Geukensia demissa

La Moule côtelée de l’Atlantique est une espèce commune de mollusque bivalve (à deux coquilles) vivant dans les estuaires à Kouchibouguac. Elle est facile à reconnaître, étant donné sa ressemblance générale à la Moule bleue, mais la présence additionnelle de rayures ou « côtes » sur sa coquille qui prennent leur origine à l’umbo, c'est à dire le point d’origine de la coquille, aident à la distinguer. Elle possède aussi le periostracum (membrane recouvrant la coquille) jaune à brune foncée lorsqu’elle est vivante. À sa mort, le periostracum disparait éventuellement et la coquille dessous peut révéler la même teinte de bleu-noire que la Moule bleue. En contraste, la Moule bleue a les deux coquilles ou « valves » lisses et paraît bleu à bleu-noir lorsque vivante, des fois brune lorsqu’elle est jeune. Dans la plupart des régions où elle se trouve, y compris à Kouchibouguac, la Moule côtelée de l’Atlantique vie surtout associée à la zone où pousse la Spartine alterniflore, dans la zone de transition entre le marais salé et l’estuaire, celle qui se fait inondée à chaque marée. En effet, les Moules côtelés se positionnent normalement de façon verticale dans la vase avec leur moitié inférieur enfoui dans le substrat et la partie supérieur exposée, habituellement à la base d’un plant de cette spartine.
Dans le sud des États-Unis, il a été démontré que le Moules côtelés de l’Atlantique sont une espèce-clé des marais salés de cette région, facilitant de façon importante le succès de la Spartine alterniflore. En effet, la Spartine alterniflore est elle-même une espèce-clé, car elle est une des plantes principales qui modifient la structure naturelle de l’habitat des marais salés de la côte est de l’Amérique du Nord, donc son succès est primordiale pour l’habitat au complet. Les Moules côtelées et les Spartines ont une relation fortement mutualiste, dans laquelle les moules stabilisent le sol et augmentent la disponibilité de nutriments pour les spartines, tandis que les spartines fournissent une certaine fonction d’abri contre les prédateurs et la dessiccation, et augmentent la concentration d’oxygène dans sa zone proximale. Il est probable que ces deux espèces ont une relation similaire dans notre région, mais la situation est en train d’être étudié par des chercheurs universitaires présentement.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wynand_uys

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2018 02:15 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Seen early morning outside my office front door, constricting a large gecko that, in turn, had a grip on the snake. Fortunately for the snake the gecko only had hold of a skin flap at the snake's throat, narrowly missing its trachea.
I placed an inverted basket over the pair so that the drama could play out undisturbed by foot traffic.
Later, when I removed the basket it was evident that the snake had prevailed. Only sign of the gecko was a lump in the snake.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rbern

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2017 04:44 ΜΜ EDT

Ετικέτες