Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphaelsandro

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2019 01:28 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύπειρος (Γένος Cyperus)

Παρατηρητής

raphaelsandro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2019 09:47 AM AWST

Τόπος

Kumi, UG (Google, OSM)

Περιγραφή

Mt Elgon (approx 3800m) - leaves look similar to Carex curvula