Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amplex4love

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amplex4love

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 08:20 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

coeller

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 02:51 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Blue dasher for lunch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinchan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

Yucatán, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

La garrapata que se encuentra centrada en la imagen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngsalamander

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2013 12:30 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Ticks!!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2018 10:34 ΠΜ EDT

Τόπος

Mozambique (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malisaspring

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2018 07:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεσοστίγματα (Τάξη Mesostigmata)

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2015 05:39 ΜΜ CDT

Περιγραφή

on Storeria dekayi. possibly Ophionyssus natricus?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micahburke

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2018 08:12 ΜΜ CST

Περιγραφή

I found this small red tick-like arthropod in a shallow still pond connected to Onion Creek in southeast Austin. I noticed it had 4 sets of legs and two large mandibles. There appears to be 2 eye spots towards the front of the animal and small hairs protruding from its body. It was approximately one centimeter long and barely visable with the naked eyes. In the water sample I collected, it was swimming around at high speeds.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2017 03:03 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2018 06:45 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Tinge of green on back does not show up here

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apatten

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2018 10:28 ΜΜ PST

Περιγραφή

Snail Romance in my front yard

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkudrna

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2016 09:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlycole96

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2017 10:56 ΠΜ PST

Περιγραφή

Fallen tail found on the SDSU campus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedric_lee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2016

Τόπος

UCLA, Los Angeles (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2017 11:31 ΠΜ PDT

Τόπος

Palomar Mountain (Google, OSM)

Περιγραφή

San Diego County, California, US

Fun outing with @pileated, @cedric_lee, @cdegroof, and @matthew_salkiewicz.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2010 02:13 ΜΜ PST

Περιγραφή

If this slug is "common," it is only in distribution and abundance, not appearance.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2010 02:35 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2010 03:47 ΜΜ PST

Περιγραφή

I have many pics from this crazy weekend, but this was the show-stopper: Babakina festiva, a rarely encountered slug whose life habits are largely unknown. I saw it on the side of a rock I had just lifted, so it looked like a colorful pink blob of goo. It wasn't until I placed it in water that I realized what I had (thanks to Jeff's recent photos). And, of course, right as I was whipping out my camera, the tsunami hit.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2016 12:59 ΜΜ PST