Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qwertyduck

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

In the first photo, a Red-shouldered Hawk is flying over.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

qwertyduck

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

All wet!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκύλος (Canis familiaris)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Not sure how allowed this is, but I’ve been busy all day and I want to keep my obs streak going. Pet dog

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qwertyduck

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

There was a flock of birds flying above them in the photos they were looking up. Bird-watching birds.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qwertyduck

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 01:15 PM EST

Τόπος

Florida, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

It was very windy when these were taken so the feathers were going up. So cute!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

qwertyduck

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 12:21 PM EST

Τόπος

Florida, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Spotted on top of a house, then after wandering around for a while I noticed it moved to a different building.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qwertyduck

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 12:31 PM EST

Τόπος

Florida, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

feeding on birdseed squirrels spilled onto the porch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατική Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus)

Παρατηρητής

qwertyduck

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 04:32 PM EST

Τόπος

Apopka, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qwertyduck

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 03:35 PM EST

Τόπος

Apopka, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Lifer species! On a trash bag... because why not? I heard at least one more (possibly a couple more) by it but could only locate this one.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Went up to the window trying to get a window feeder. The cat did not approve.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Followed it from one tree to another.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Captive wolves at Mesker Park Zoo.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόχηνα (Anser caerulescens)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 01:50 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόχηνα (Anser caerulescens)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 01:43 PM EST

Περιγραφή

Hundreds of migrating Snow Geese, come all the way from the Arctic if I'm not mistaken. I made many observations of them so I'll just write notes on this one.

This was a really incredible experience to see all of these birds congregating and flying gracefully. Migration is something I've never given much thought to, and I haven't really ever gone out searching for migrating species before.

The snow geese almost appeared to be heading straight for us at one point, and they were incredibly, INCREDIBLY loud.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Taken by my grandmother.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A couple?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

long

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 03:12 PM EST

Περιγραφή

Pretty positive these were Raccoon prints. These and White-tailed Deer prints were all over this little pond surrounded by mud.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 02:48 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Eating a dead (common earthworm) I believe.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Sharing is caring.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

mmm corn

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

They were chasing each other. Last picture is the apple it was eating.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Is it eating a pizza crust, by chance?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

So, funny story with this squirrel. A few seconds after I spotted it, it looked me in the eyes, and promptly did a backflip like a foot into the air. I didn't get a picture of it, sadly, but it was a very interesting thing to witness play out in real time.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 04:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 02:01 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Started scaling the sides of our neighbor's house when it started raining.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Previous observation of the same spider (mostly just the web): https://www.inaturalist.org/observations/93429110

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Trying out a camera my grandfather gave me, and it's pretty decent so far!

[Later notes: edited at 7:57 PM, same day] A few hours after I saw this heron around my house, which is really unusual since I've never seen one flying overhead or even close to this area, a bunch of horrible weather, the remnants of Hurricane Ida struck a lot of Pennsylvania and New Jersey. There were multiple tornado warnings (and also flash flood warnings) around the area and there's been a lot of heavy downpour as well. I have a slight theory that this heron, unusual to this specific area, was fleeing the area, knowing bad weather and flying conditions were soon to strike. I've read articles and heard theories in the past about animals detecting natural disasters like hurricanes, thunderstorms, tornadoes, tsunamis, and the like, hours before they actually happen. Haven't heard of a wild heron doing it before, though. Maybe it detected it through air currents or something, I'm not an expert in the weather and weather/wildlife field, but it's just a fun little theory to think about.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

a moth… crawling into my sleeping dog’s nostril. wowie. I got it out though and it flew away.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

carrying a… sunflower?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 02:32 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 02:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτικός Ποντικός (Mus musculus)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 03:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2008

Περιγραφή

Photo by my grandmother, used with permission.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2008

Περιγραφή

Photo by my grandmother, used with permission.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Photo by my grandmother, used with permission.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2015

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Photo by my grandmother, used with permission.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2008

Περιγραφή

Photo by my grandmother, used with permission.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

terrible photos but oh well.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2008

Περιγραφή

Photo by my grandmother, used with permission.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2008

Περιγραφή

Photo by my grandmother, used with permission.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2008

Περιγραφή

Photo by my grandmother, used with permission.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2008

Περιγραφή

Photo by my grandmother, used with permission.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Photo by my grandmother, used with permission.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2015

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Photo by my grandmother, used with permission.

Fish: https://www.inaturalist.org/observations/105370991

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Photo by my grandmother, used with permission.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 01:54 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 02:29 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 02:37 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 02:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 02:51 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 01:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 01:27 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 01:53 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 02:26 PM EDT