Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 12:56 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 03:34 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 03:40 PM EST

Περιγραφή

Seen flying and then landed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 05:03 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Lifer!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 04:27 PM EST

Περιγραφή

First clear shots I've gotten of an Accipiter.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παγοβούτι (Gavia immer)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 02:21 PM EDT

Περιγραφή

Lifer! In the middle of the ocean.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουρόπαπια (Anas rubripes)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 03:50 PM EST

Τόπος

Galloway, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Σταχτόχηνα (Anser anser var. domesticus)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 04:02 PM EST

Περιγραφή

Why are they always here? Why would you live in a CVS parking lot when there's a nature preserve down the block?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 03:29 PM EST

Τόπος

Galloway, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 03:32 PM EST

Τόπος

Galloway, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 02:22 PM EST

Τόπος

Galloway, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 03:07 PM EST

Τόπος

Galloway, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

They would all burst into the air, flying sideways, then gather on the ground once more, and repeated this a few times.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 01:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Tiny!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 01:29 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 04:06 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 03:06 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 03:23 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 03:55 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

oops

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόχηνα (Anser caerulescens)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 05:13 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 05:29 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 05:34 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάπτερη Φάλαινα (Megaptera novaeangliae)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Wonderful sighting. Came up every ~5 minutes for air and got photographed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 04:23 PM EDT

Περιγραφή

Lifer!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Lifer! How exciting, and how gorgeous. The yellow tail indicates it's only a few weeks old, I think. Probably a den, so I wouldn't be surprised if there were more around that I didn't see.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 01:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 12:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Known momma black bear trying to get into unsealed trash. Earlier she had been successful, but now she could not get in.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 03:09 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Περιγραφή

My uncle was on a rock across the river when these two otters tumbled onto the rock, probably coming up from the rushing water just to the right of the rock. They climbed up momentarily and then slipped back into the waters, then either staying under or swimming downstream (likely). Lucky to have gotten photos! Very chance sighting, and very cute otters.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 01:49 PM EDT

Περιγραφή

FINALLY found a Smoky Mountains salamander! A common one, sure, but still exciting. In running water by Spruce Flats Falls.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 02:25 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 03:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 04:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Eating berries of some kind.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Οξιά (Fagus sylvatica)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 03:42 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

The babies!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 01:59 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 02:10 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 02:37 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 02:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 12:50 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 01:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 01:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 04:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 03:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 03:35 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 03:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 04:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

it's not that hard to sit

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 12:33 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 11:45 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 11:46 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 01:03 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 02:34 PM EDT

Περιγραφή

They were playing tag!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πάπια Βαβαρίας (Cairina moschata var. domestica)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 03:23 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 09:33 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 10:12 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 10:15 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 10:41 AM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 10:04 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 10:15 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 10:18 AM EDT

Περιγραφή

Dropped by an Osprey from NJ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 10:19 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 10:51 AM EDT

Περιγραφή

just thinking about life and slurpin' a snack

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 12:03 PM EDT

Περιγραφή

Gas station parking lot lifer!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 11:12 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 01:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 01:30 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 02:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 03:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 01:33 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 03:25 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δεντροχελίδονο (Tachycineta bicolor)

Παρατηρητής

mbwildlife

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 03:30 PM EDT