Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amol_pendharkar04

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

triloksinghrana

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 10:25 AM IST

Τόπος

Sarmoli (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

babloo_farswan

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 07:39 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2019 02:35 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomadash

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 12:01 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maojin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2020 12:27 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 03:43 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raylei

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 11:47 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2010 10:28 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2010 10:45 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajib

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 09:06 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanjana11

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 10:54 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δελφίνιο (Γένος Delphinium)

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 05:24 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiefredearth

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 03:07 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firos_ak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2018 08:40 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiefredearth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2016 09:39 AM IST

Περιγραφή

The lance like leaves are serrated, underside is grey and bear acorn. Growing near a mud road in a farming area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2015

Τόπος

Girithale (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2015

Τόπος

Girithale (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2015

Τόπος

Girithale (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2015

Τόπος

Girithale (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surohit-69

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 1980

Περιγραφή

The image shows a medium sized brown moth with decorated wings.Big hairy body.Not much attractiveDate for the image is not correct as the date function of the camera was out of order.

Ετικέτες