Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δελφίνιο Γένος Delphinium

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 05:24 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiefredearth

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 03:07 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firos_ak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2018 08:40 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiefredearth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2016 09:39 AM IST

Περιγραφή

The lance like leaves are serrated, underside is grey and bear acorn. Growing near a mud road in a farming area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2015

Τόπος

Girithale (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2015

Τόπος

Girithale (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2015

Τόπος

Girithale (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2015

Τόπος

Girithale (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surohit-69

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 1980

Περιγραφή

The image shows a medium sized brown moth with decorated wings.Big hairy body.Not much attractiveDate for the image is not correct as the date function of the camera was out of order.

Ετικέτες