Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 10:51 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2019 08:47 PM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earthgrazer

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 11:08 AM CDT

Περιγραφή

At the entrance to the Maple Canyon service road.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 10:47 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clifton_albrecht

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Grid squares 5x5mm. Labium ~3mm long. Leaf width ~31mm. Raceme ~21mm in width.

Observed being pollinated by this moth (https://www.inaturalist.org/observations/117757498).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 08:54 PM CDT

Περιγραφή

On the way back from the Indian Creek Ranch gathering, I did some blacklighting around the north entrance of San Angelo State Park -- dry, hot, and windy, but lots of bugs still came! :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinquintanilla

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 03:07 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlfabre

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Περιγραφή

Terri Siegenthaler and Carol Todzia found this single specimen last month in Wild Basin Wilderness Preserve.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ktcass

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_tx

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Lake Corpus Christi State Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabethrgv

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 06:36 AM UTC

Περιγραφή

No Emory’s milkweed was seen flowering, & quite a few had yellowing leaves

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 01:08 PM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken-potter

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 04:06 PM CDT

Περιγραφή

These flower photos are of stems that had been broken off by rabbits or squirrels. There is a smaller group of yellow plants still standing nearby. Hopefully these wire cages will hold up against herbivores and campus grounds staff.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farkleberry

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 04:57 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 10:37 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 11:26 PM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cliftonladd

Ημερομηνία

Μάιος 2013

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2022 05:36 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eaneubauer

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 02:37 PM CDT

Περιγραφή

body length 0.19"/4.9 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eaneubauer

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 10:43 AM CDT

Περιγραφή

body length 0.23"/5.8 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 11:28 PM PDT

Περιγραφή

orientation of all of these was the fungus growing downwards. I've added one inverted photos as its easier for the human brain to interpret what going on.

Microscopy to come

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cliftonladd

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 05:29 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ptexis

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2022 10:57 PM CDT

Περιγραφή

This is now classified in the genus Carboniclava. iNat is slow to recognize the change.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 11:31 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 10:30 PM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 02:18 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ptexis

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 11:08 PM CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Περιγραφή

Parasitizing Dalea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 01:15 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgw_atx

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2022 05:40 PM CST

Περιγραφή

Many Eris militaris and Bagheera prosper adults on the concrete tables at Emma Long Park. ~25C warm day in late February

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cliftonladd

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2019 12:39 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2022 02:37 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2022 04:42 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_tx

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 11:00 AM CST

Περιγραφή

Falcon State Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_tx

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 10:58 AM CST

Περιγραφή

Falcon State Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_tx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 03:59 PM CDT

Περιγραφή

Grapevine Hills Trail, Big Bend National Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 03:31 PM PST

Τόπος

Hercules, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

currenfrasch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 12:46 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrcarpenter

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 09:13 AM CDT

Τόπος

Beeville, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturenerd_joel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 11:54 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2021 03:57 PM CST

Περιγραφή

Big orange Glaaaaaaaaands

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2012

Περιγραφή

In a tropical forest. Parasitic on the roots of trees. Not fungal or a fungal parasite, but can be mistaken for a mushroom.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 04:34 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Μάρτιος 2007

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabethrgv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Stars in November

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 02:45 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffmci9

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 09:41 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 12:11 PM CDT

Τόπος

Rotan, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hammond_x

Ημερομηνία

Ιούλιος 2014

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabethgrobbins

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 05:32 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgw_atx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 09:36 PM CDT

Περιγραφή

A seriously wild looking moth. Never seen anything like this! Nature is amazing <3

At UV lights. Urban wooded neighborhood in Northeast Austin.

Seems to be the first record for this species in the Austin metro area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ptexis

Ημερομηνία

Μάιος 2014

Περιγραφή

Photographed and released

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ptexis

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 08:19 AM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 05:31 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lanechaffin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 03:16 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgw_atx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 08:57 PM CDT

Περιγραφή

Adult male collected from fence in my back yard. BL ~6mm

Keyed to Xysticus funestus group with Turnbull, Dondale, & Redner 1965

Distal tegular apophysis narrow (as compared to X. elegans), not strongly "heeled," laying against basal apophysis -> seems to lead to X. funestus and the palp is a good match otherwise. I couldn't find any other potential members of the funestus group in the literature. Closest seems to be X. rockefelleri, known from Mexico but not Texas.

It took me way too long to make legible palp photos - eventually resorted to just using a macro lens instead of the microscope.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χοιρόρυγχος Μεφίτης (Conepatus leuconotus)

Παρατηρητής

ptexis

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farkleberry

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farkleberry

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 11:12 PM PDT

Περιγραφή

365 nm light (Convoy c8)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ptexis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2013 09:12 AM CST

Περιγραφή

cactus, Gold Mine Canyon

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 05:25 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 03:04 AM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eaneubauer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 11:11 AM CDT

Περιγραφή

body length 0.89"/22.7 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jumping_cactus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 01:46 PM CDT

Περιγραφή

This snake struggled for an hour to swallow a much larger gulf coast toad. The toad ultimately prevailed and avoided being “dinner”
.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 07:03 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 04:03 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Μουφλόν (Ovis canadensis)

Παρατηρητής

cliftonladd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Περιγραφή

Just east of the John Dunn Bridge.

Postcard to @pufferchung. Hi, Michelle! Greetings from New Mexico!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόουρη Γάτα (Bassariscus astutus)

Παρατηρητής

noellerosetx

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 10:48 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 05:07 PM CDT

Περιγραφή

Eustoma
Meadow Lake Park
Round Rock, Tx

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brushfreeman

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 10:49 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 11:23 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slarm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 04:20 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franpfer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 12:28 PM CDT

Περιγραφή

@tylercannon posted this recently & I took a look; pedicels look long. Need assistance.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 07:50 PM CDT

Περιγραφή

Before going over to Maddin Prairie for some insect surveys, I did some black-lighting at this county road in Scurry County. Windy conditions and a bazillion caddisflies prevented me from staying out too long. :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franpfer

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 03:15 PM CDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

along a decrepit, old homestead road; on construction fencing.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaredschlott

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 06:35 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

joshua_tx

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Port Aransas Jetty

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbeversole

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Credit: A. Mullaney

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thbecker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2019 10:07 AM EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicholas183

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuel_glass

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2008

Περιγραφή

Plant, low growing, makes seed pods
Location and date of observation have been corrected. There is now a business on what was an empty pasture when the observation was made.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

cliftonladd

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 01:08 PM CDT

Περιγραφή

Incidental capture in house sparrows trap; released.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eaneubauer

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 04:54 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild-about-texas

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 02:15 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 01:09 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brushfreeman

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 10:35 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 05:21 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathrynwells333

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 06:56 PM CDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 09:37 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 01:10 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 01:09 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slarm

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2020 01:08 AM PDT

Περιγραφή

Photographed with UVIVF from 365nm stimulation.