Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marylarsonnaturephoto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 10:17 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hggh9889

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 07:31 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Shell is broken, but from what I can tell, it is ~13mm across, umbilicate, and lacking a reflected lip or teeth on the opening