Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jobobsolem

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2017 10:00 AM -04

Περιγραφή

On ground in mixed woods. Spores ellipsoid w/ apical germ pore, hyaline; 9.2-10.3 X 4.7-5.6 microns.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbastia

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 01:15 PM CEST

Τόπος

Claret, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yvesbas

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 03:30 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremiefevrier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 09:41 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremiefevrier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 07:17 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarsiger

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 05:25 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremiefevrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 04:35 PM CEST

Τόπος

12230 Nant, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremiefevrier

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 11:09 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremiefevrier

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 10:55 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yanlet

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yanlet

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021

Τόπος

Rouet, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuel_guiraudou

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 11:25 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osoandino

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2019 04:51 PM CET

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rumsais_blatrix

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2010 11:05 AM CET

Τόπος

Claret, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yvesbas

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 12:13 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasauffray

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 05:19 PM HST

Τόπος

Claret, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasauffray

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2019