Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffbisbee

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2009 06:44 ΜΜ PDT

Περιγραφή

The third photos shows a comparison with the foliage of A. religiosa (A. colimensisis) on the right.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεύκο (Γένος Pinus)

Παρατηρητής

julio

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2019 12:44 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεύκο (Γένος Pinus)

Παρατηρητής

juancruzado

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2009