Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgwhite

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2018 12:05 ΠΜ UTC

Περιγραφή

The first time I had ever seen this, i videoed the entire event as well from entry to exit. It was as if this species swims all the time. I sent it to a frogmouth expert and she had never seen that before. The bird chose to swim and flew away very easily after its swim. There appeared to be no explanation for the bird swimming as it was not particularly hot or anything unusual.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caymanmatt

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 06:38 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόραμφο Γλαρόνι (Thalasseus bergii)

Παρατηρητής

fubberpish

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023

Περιγραφή

baby............

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

ryanj85

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2015 12:19 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Green Heron with leucism/albinism.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thecicadadude

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

@jayisunj this thing was a tank
ID is from past bugguide IDs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ktlagory

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vogelbild

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 11:22 ΠΜ CST