Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas_madagascar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 05:28 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevedaniels

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2014 03:28 ΜΜ EEST

Τόπος

Bramiana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asifashim

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 04:54 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremiefevrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 01:22 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerlm97

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 03:05 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dedete

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2018 07:07 ΜΜ CEST

Περιγραφή

On Artemisia absinthi

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aandmg

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 02:17 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sullivanribbit

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 12:14 ΜΜ EAT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frahome

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 02:33 ΜΜ CEST

Τόπος

Val Baganza (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor_scherbakov

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 07:42 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enlightenmenttt

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dni_catipo

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 11:37 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos-mabu

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wael-almatni

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 09:17 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2016 10:49 ΜΜ CEST

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 12:03 ΜΜ CEST

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_orfao

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 03:18 ΜΜ WEST

Περιγραφή

See also https://www.inaturalist.org/observations/116887889 recorded on the same spot a few days earlier.

In both observations the weevil is attached to what appears to be Klasea baetica.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristobaljj

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 09:47 ΠΜ CEST

Τόπος

Barcelona, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wael-almatni

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2009 12:44 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wael-almatni

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 06:10 ΜΜ EEST

Τόπος

Salkhad, Syria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wael-almatni

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 12:27 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 02:39 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2011 11:52 ΜΜ CEST

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedromodroo

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 10:52 ΠΜ CEST

Τόπος

Cádiz, España (Google, OSM)

Περιγραφή

Over Inula viscosa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aggranada

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Granada, ES-AN, ES (Google, OSM)

Περιγραφή

On Dittrichia viscosa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aggranada

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Andalucía, ES (Google, OSM)

Περιγραφή

On Foeniculum vulgare

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dolordebarriga

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 03:59 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedromodroo

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2014 09:49 ΠΜ CEST

Τόπος

Cádiz, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aggranada

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Granada, ES-AN, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 11:26 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noeliria

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 12:40 ΜΜ CEST

Τόπος

Barcelona, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djbich

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 04:18 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2017 01:57 ΜΜ CEST

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aggranada

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Granada, ES-AN, ES (Google, OSM)

Περιγραφή

On Dittrichia viscosa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 11:15 ΠΜ IDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 01:41 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_louboutin

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 11:49 ΠΜ CEST